Minister Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystości wręczenia nagród Orły „Wprost” w Lublinie. To wyróżnienie przyznawane osobom, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, nauki, edukacji w regionie i w kraju.

Minister Edukacji i Nauki podkreślał, że działalność i osiągnięcia laureatów wykraczają poza skalę regionalną i przyczyniają się do rozwoju całego kraju: – Przedsięwzięcia, które Państwo realizujecie, kontynuujecie, to są przedsięwzięcia kluczowe z punktu widzenia całej Polski, ale nie tylko. Są to przedsięwzięcia i programy, nagradzane i dostrzegane poza granicami kraju, w całej Europie. Tego Państwu gratulujemy, z tego jesteśmy dumni. Z tego jest dumna Lubelszczyzna i cała Polska.

Nagrody Orły „Wprost”
Orły „Wprost” są przyznawane od 2016 r. Laureatami są: firmy, samorządy, wybitne osobowości regionów oraz przedstawiciele nauki, medycyny i działacze społeczni, którzy mają szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Tych, którzy w działaniach i decyzjach wyrażają troskę o kraj.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Tygodnik „Wprost” we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył nagrody kategoriach:

 • Innowacyjni w regionie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Centrum Jeździectwa i Hipoterapii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
 • Wybitny naukowiec regionu – prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, 
 • Lider polskiej edukacji  –  Maria Król, Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, 
 • Działalność naukowa – prof. hab. Bartosz Molik, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego oraz prof. dr hab. Jerzy Sadowski, Prorektor ds. filii Akademii Wychowania Fizycznego, 
 • Działalność edukacyjna – Kamil Wroński, 
 • Innowacyjny program naukowy – Program naukowy „Dobrze widzieć” prof. Robert Rejdak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Orzeł „Wprost” Samorządowiec – Krzysztof Adam Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego, 
 • Orzeł „Wprost” Samorządowiec – Ryszard Golec, Wójt Gm. Niedrzwica Duża, 
 • Orzeł „Wprost” Przedsiębiorstwo – PGE Dystrybucja.

Pozostali nagrodzeni:

 • Orzeł „Wprost” Osobowość – Krzysztof Cugowski, 
 • Innowacyjni w regionie – PKP Intercity, 
 • Innowacyjni w regionie  –  Medical Inventi,
 • Lider zrównoważonego rozwoju – Lubelski Węgiel Bogdanka,
 • Firma odpowiedzialna społecznie w regionie – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”,
 • Działalność społeczna regionu – Ośrodek Neurorehabilitacji Fundacja „Wstawaj Alicja” w Turce,
 • Lokalna firma rodzinna – JMP Flowers Grupa Producentów, 
 • Sport – Speedway Lublin S.A. (Motor Lublin),
 • Sportowiec Regionu – Aleksandra Mirosław,
 • Działalność społeczna – Caritas Archidiecezja Lubelska, 
 • Lokalny producent żywności – Olejarnia Olo-Vita mgr Teresa Szkuat-Gruszczyk.