Minister Edukacji i Nauki wziął udział w spotkaniu dotyczącym tzw. matury międzynarodowej. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali m.in. o 30-leciu realizacji programu matury międzynarodowej w polskich szkołach oraz korzyściach, jakie wynikają z uczestnictwa w przedsięwzięciu.

Do ważnych tematów rozmów należało także omówienie dalszej współpracy z fundacją International Baccalaureate (dawniej International Baccalaureate Organization). Podczas spotkania przedstawiono również informację o polskich szkołach realizujących program matury międzynarodowej na tle szkół z całego świata

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MEiN, władz samorządowych województwa lubelskiego, Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce, fundacji International Baccalaureate z siedzibą w Genewie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Matura międzynarodowa
Matura międzynarodowa jest określeniem egzaminu kończącego program Diploma Programme, tzw. IB DP, akredytowanego przez fundację International Baccalaureate w Genewie (IB). Nazwa została przyjęta ze względu na uznawalność tego egzaminu na całym świecie, w tym również w Polsce.

Programy International Baccalaureate są realizowane w szkołach ogólnodostępnych i mają odniesienie do wieku ucznia, a nie struktury szkoły:

  • Primary Years Programme (PYP) 3-12 lat,
  • Middle Years Programme (MYP) 11-16 lat,
  • Diploma Programme (DP) 16-19 lat. 

W polskim systemie programy International Baccalaureate mogą być realizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (liceum, technikum i BS II) w oddziałach międzynarodowych. W roku szkolnym 2021/2022 w polskim systemie oświaty takich oddziałów było 317. Prawie wszystkie były zorganizowane w gminach miejskich, z czego 210 w liceach ogólnokształcących.