Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył uczniom i absolwentom szkół z całej Polski stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2021/2022. W wydarzeniu uczestniczyli także: wiceministrowie Marzena Machałek i Dariusz Piontkowski, przedstawiciele kuratoriów oświaty, nauczyciele i rodzice stypendystów.

– Tego typu sukcesy nie rodzą się same. Oczywiście, mają one podstawę w wielkich talentach uczniów, tu obecnych, jak i wszystkich ponad 750 stypendystów z całej Polski. Gdyby nie talenty, które macie wrodzone, nie dałoby się ich oszlifować. Nie da się oszlifować czegoś, czego nie ma – mówił Minister Przemysław Czarnek, zwracając się do stypendystów.

Szef MEiN podkreślił, jak ważny jest rozwój osobisty każdego człowieka, który służy nie tylko jemu samemu, ale całemu społeczeństwu. – Talenty, które rozwijacie i które my dzisiaj nagradzamy stypendiami, są dla społeczeństwa. Człowiek jest jednostką społeczną, człowiek nie żyje dla siebie, człowiek żyje dla swojego środowiska. Budowa dobra wspólnego oznacza, w sensie filozoficznym, wewnętrzny, osobowy rozwój każdego człowieka, ale ten wewnętrzny osobowy rozwój każdego człowieka nie dla tego samego człowieka, tylko dla całego społeczeństwa. Na tym polega dobro wspólne: im człowiek lepszy, tym środowisko lepsze, tym naród lepszy, tym naród mądrzejszy, tym szybciej i lepiej rozwijające się państwo – wskazywał szef MEiN.

Zwracając się do stypendystów, Minister Edukacji i Nauki podkreślił, że nagrodzeni uczniowie będą w przyszłości budować pomyślność naszego kraju.

– Jesteście, bez wątpienia, naszą ogromną nadzieją na najbliższą przyszłość. Jesteście, bez wątpienia, nadzieją Polski na jeszcze lepszą przyszłość i to nie taką daleką, a już tę najbliższą. Już niedługo będziecie wchodzić w dorosłość, będziecie wchodzić w środowiska jako ich liderzy. Tego państwu życzymy i cieszymy się, że to wy jesteście tymi liderami – podsumował Minister.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022
Do Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2022 r. wpłynęły 2715 wnioski o przyznanie stypendiów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022. Przyznano je 756 uczniom, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i w sporcie, w tym w szczególności na szczeblu międzynarodowym oraz ogólnopolskim.

Wysokość stypendium, tak jak w latach ubiegłych wynosi 3 tys. zł, łącznie na ten cel przeznaczono 2 268 000 zł.

Stypendyści Ministra Edukacji i Nauki to laureaci olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, konkursów na pracę naukową, uczniowie uzyskujący najwyższe wyniki w nauce, uczestniczący w zajęciach na uczelni czy osiągający wysokie wyniki w rywalizacji sportowej. To również ambitni i utalentowani młodzi ludzie, którzy swoją postawą udowadniają, że wytrwałe dążenie do celu i ciężka praca przynoszą wspaniałe rezultaty.

W tym roku do grupy rekomendowanych kandydatów do stypendium można było również zakwalifikować uczniów wykazujących się osiągnięciami edukacyjnymi, które nie były wskazane wprost w ustawie, tj.: uzyskali wysokie miejsca lub tytuły w różnorodnych zawodach i konkursach wiedzy na poziomie międzynarodowym lub krajowym.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!