Minister Przemysław Czarnek wziął udział w święcie patronów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych. Uroczystość została połączona z przekazaniem do użytku przebudowanego boiska wielofunkcyjnego. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu.

Święto patronów szkoły
– Kultywujecie pamięć o największym polskim powstaniu niepodległościowym w najgorszym czasie w naszej historii, bo w 1863 r., czyli w drugiej połowie XIX w., kiedy powstańcy styczniowi, warto to sobie zawsze uzmysłowić, nie znali wolnej Polski. W Polsce nigdy nie żyli, a mimo to zerwali się do walki, do tego, żeby Polskę ponownie na mapę świata przywrócić – mówił Minister Edukacji i Nauki do uczestników uroczystości.

Szef MEiN zwrócił uwagę na rolę pamięci historycznej oraz konieczność kształtowania tożsamości narodowej w młodym pokoleniu: – Dlatego tak ważne jest wspominanie tego bohaterstwa. I tak ważne jest uświadamianie sobie, jakimi ofiarami okupiona jest polska niepodległość.

– Życzę Wam samych sukcesów w tej szkole, również tych sportowych. Życzę, żeby ta pamięć o powstańcach styczniowych zawsze Wam towarzyszyła, a w przyszłości Waszym dzieciom i wnukom, żebyście mogli przekazywać tradycję powstania styczniowego – podsumował Minister Przemysław Czarnek.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie
Uroczystość związana ze świętem patronów szkoły została połączona z oficjalnym przekazaniem do użytku boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie. Na jego realizację pozyskano dofinasowanie z Polskiego Ładu w kwocie ponad 300 tys. (310 698 zł). Całkowita wartość inwestycji to prawie 430 tys. zł (427.518,43 zł).

Zakres wykonywanych robót obejmował m.in. demontaż nawierzchni wraz z utylizacją sztucznej trawy, przełożenie kostki brukowej, demontaż istniejących fundamentów sprzętu sportowego, wykonanie nowych fundamentów sprzętu sportowego, wierzchniej warstwy podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej.

Prezentacja „Laboratoriów Przyszłości”
Minister Przemysław Czarnek uczestniczył również w prezentacji sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Uczniowie zaprezentowali doświadczenie chemiczne przy użyciu wirtualnych gogli i monitora interaktywnego oraz pracę z wykorzystaniem długopisu 3D, drukarkę 3D oraz zakupiony sprzęt fotograficzny.

Ponadto szkoła w ramach programu „Aktywna Tablica” zakupiła oprogramowanie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz monitor interaktywny. Dwukrotnie skorzystała z dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie funkcjonuje od 1 września 2011 r. Tworzą go: Gminne Przedszkole w Baranowie oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.

W roku szkolnym 2022/2023 do Zespołu Szkół uczęszcza łącznie 366 dzieci. Placówka dysponuje: 22 salami lekcyjnymi, 2 pracowniami informatycznymi i pracownią fizyczno-chemiczną, salą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, biblioteką oraz gabinetami: logopedy, pedagoga i profilaktyki zdrowotnej, kuchnią i stołówką oraz salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem piłkarskim.