Minister Edukacji i Nauki uczestniczył w podpisaniu umowy na realizację termomodernizacji budynku Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie. Według szacunków inwestycja pozwoli na zmniejszenie o prawie połowę kosztów zużycia energii. Termomodernizacja została dofinasowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Cieszę się, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska współfinansuje tę inwestycję w przytłaczającej większości – powiedział szef MEiN, wskazując na konieczność przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

– To są potrzeby, na które odpowiada rząd Polski i agencje rządowe, organizacje rządowe typu NFOŚiGW – dodał Minister Edukacji i Nauki.

Termomodernizacja budynku przedszkola
Przedsięwzięcie: „Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie” wpisuje się w cele programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”. Całkowita kwota inwestycji to 2,5 mln zł. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 1,75 mln zł.

Termomodernizacją zostanie objęty budynek o powierzchni 798 mkw. Zrealizowanie inwestycji spowoduje, że stopień redukcji energii dla budynku wyniesie 42,62 proc.
W zakresie planowanych prac znajdą się: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ponadto modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła w budynku, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji oświetlenia oraz montaż instalacji PV.