Minister Edukacji i Nauki spotkał się z dyrektorami lubelskich szkół, którzy z początkiem 2023 r. przeszli na emeryturę. Szef MEiN podziękował im za wieloletnią pracę, profesjonalizm i wyraził uznanie dla ich dokonań oraz sukcesów dydaktyczno-wychowawczych.

Podczas spotkania w Kuratorium Oświaty w Lublinie Minister Edukacji i Nauki wręczył dyrektorom lubelskich szkół, którzy na początku 2023 r. przeszli na emeryturę, dyplomy uznania za wieloletnią pracę oraz osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne związane m.in. rozwojem kierowanych przez nich placówek.

Szef MEiN życzył, aby początek nowego etapu w życiu emerytowanych dyrektorów wiązał się zarówno z odpoczynkiem, jak i dalszym zainteresowaniem sprawami oświaty i wychowania.

– Placówki, które prowadzili Państwo przez wiele lat potrzebują tego doświadczenia. Jesteśmy przekonani, że dalej będą Państwo to zainteresowanie okazywać – powiedział Minister Przemysław Czarnek, zwracając się do uczestników uroczystości.

Szef resortu edukacji i nauki zachęcał dyrektorów, aby dzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym, uczestnicząc m.in. w gremiach doradczych funkcjonujących w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Dyplomy uznania oraz medale z rąk Ministra Edukacji i Nauki odebrali:

  • Małgorzata Grzechnik, Dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie i Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Lublinie,
  • Stanisław Stoń, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, 
  • Jerzy Piskor, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Lublinie,
  • Marian Klimczak, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. 

Sylwetki wyróżnionych

  • Małgorzata Grzechnik, Dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie i Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Obowiązki dyrektora pełniła od 1997 r. Jej zaangażowanie w znaczący sposób wpłynęło na obecny wizerunek i pozycję szkoły w środowisku lokalnym. W 2023 r. w rankingu szkół podstawowych „Perspektywy” kierowane przez nią liceum zajęło 1 miejsce w województwie i 25 w kraju. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze została odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  • Stanisław Stoń, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie

Obowiązki dyrektora szkoły pełnił od 2004 r. do lutego 2023 r., w latach 1989-2003 był jej wicedyrektorem. W tym okresie w szkole wdrożono innowacyjne programy przedmiotowe, m.in. elementy prawoznawstwa, systemy wymagania projektowania CAD, robotykę czy mechanikę techniczną. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi w liceum prowadzone są klasy akademickie. Kierowana przez niego szkoła przez wiele lat zajmowała 1 miejsce w wojewódzkim i ogólnopolskim rankingu szkół miesięcznika „Perspektywy”.

  • Jerzy Piskor, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Obowiązki dyrektora szkoły pełnił od 1992 r. Wprowadził najnowsze technologie komputerowe do realizacji programów nauczania i do wychowywania w duchu tradycyjnych wartości. Dzięki jego inicjatywie szkoła uczestniczyła w kilku edycjach projektu „Lider Informatyki”, a także zaangażowała się w przedsięwzięcie „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji”. Ma w swoim dorobku wiele odznaczeń i nagród: trzy nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty i 5 Nagród Prezydenta Miasta Lublin.

  • Marian Klimczak, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

Stanowisko dyrektora zajmował od 1991 r. Pod jego kierunkiem szkoła poszerzała swoją ofertę edukacyjną – pojawiły się klasy Technikum Hotelarskiego, Liceum Technicznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Największym przedsięwzięciem było połączenie macierzystej szkoły z Zespołem Usług Gospodarczych – powstał Zespół Szkół nr 5. W roku 2006 r. na patrona szkoły wybrano Jana Pawła II. Przyjęte zobowiązanie ,,Dziedzictwo przejąć, pomnożyć, przekazać” było inspiracją do dalszych działań, m.in. zaangażowania w akcje Caritas, PCK, pomoc Polakom na Wschodzie czy wsparcie uchodźców z Ukrainy.