Minister Przemysław Czarnek uczestniczył w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę nowej części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach. Na ten cel szkoła otrzymała blisko 13 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Lepsze warunki do nauki i rozwoju uczniów
Podczas uroczystości Minister Edukacji i Nauki odniósł się do obecnej sytuacji uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia w systemie dwuzmianowym: – Wy reprezentujecie dzisiaj tę młodzież, która ze względu na warunki lokalowe, chodzi do szkoły na dwie zmiany. Kończy szkołę o 17. W przypadku szkół podstawowych to jest naprawdę duża uciążliwość, dla dzieci i dla rodziców – powiedział Minister Przemysław Czarnek, zwracając się do uczniów klas VII-VIII.

Jednocześnie szef MEiN zaznaczył, że dzięki inwestycji uczniowie i nauczyciele będą mieli o wiele lepsze warunki do nauki oraz pracy: – Dzięki środkom z Polskiego Ładu już w przyszłym roku, w maju, będziemy mieli system jednozmianowy. Będą znakomite warunki i będzie boisko. Tego gratuluję, bo to jest niezwykle ważne. Będzie, gdzie grać i biegać, rozwijać swoją kondycję fizyczną – dodał.

Szef MEiN mówił o środkach, jakie na rozwój infrastruktury edukacyjnej otrzymały samorządy w całej Polsce.

– Prawiedniki to niezwykle atrakcyjna lokalizacja. Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogę dzisiaj być tutaj w gminie Głusk, w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. Tylko w ciągu ostatnich 14 miesięcy samorządowcy z całej Polski pozyskali 5 mld 200 mln zł na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Gmina Głusk, Prawiedniki, to część tych środków. Prawie 13 mln zł – podkreślił Minister Przemysław Czarnek.

Prawie 13 mln zł na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Prawiednikach
Gmina Głusk otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 12 mln 855 tys. zł. To środki, które zostaną przeznaczone na realizację zadania z „Rozbudowa szkoły podstawowej w Prawiednikach”. Całkowita wartość robót to ponad 18 mln zł (18 156 000 zł), z czego środki własne gminy to ponad 5,3 mln zł.

Po zrealizowaniu inwestycji powstaną trzy kondygnacje o całkowitej powierzchni 2431,85 mkw. Budynek będzie podzielony na trzy strefy nauczania. W istniejącej części pozostaną dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1-3), w części nowo realizowanej przebywać będą dzieci w wieku przedszkolnym, a na piętrze kształcić się bedą uczniowie klas 4-8.

W ramach inwestycji powstanie również boisko szkolne do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Zakończenie prac jest planowane na połowę maja 2024 r.

O Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach
Początki placówki sięgają czasów przed II wojną światową. 8 kwietnia 2010 r. szkoła otrzymała imię Kornela Makuszyńskiego i stała się Publiczną Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach.

Obecnie w 9 oddziałach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach uczy się 139 uczniów. Z kolei do 3 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 63 dzieci. W skład kompleksu szkolnego wchodzą: budynek szkoły, sala gimnastyczna, plac zabaw.

Szkoła uczestniczyła w programie MEiN „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 tys. zł.