Rozwijanie postaw proobronnych, promowanie aktywności fizycznej oraz przygotowanie do współzawodnictwa strzeleckiego to najważniejsze cele związane z utworzeniem nowej strzelnicy pneumatycznej w XXVII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. W uroczystym otwarciu nowego obiektu udział wziął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

– Naszym obowiązkiem jest przygotowywanie się zawsze na bohaterstwo. Bycie bohaterem nie zawsze oznacza i oby nigdy nie oznaczało dla nas – tych starszych i tych młodszych, że będziemy musieli wziąć karabin i pistolet i pójść na front. Ale trzeba być do tego przygotowanym, bo kto chce mieć pokój, musi szykować się na wojnę i dlatego powrót tych elementów przysposobienia obronnego do edukacji dla bezpieczeństwa – mówił Minister Przemysław Czarnek, otwierając strzelnicę.

– Dlatego program „Strzelnica w powiecie”, dlatego finansowanie rządowe w wysokości 160 tys. zł, dlatego współpraca z organami prowadzącymi. I taka współpraca jest konieczna dla dobrej przyszłości nas wszystkich, dla bezpieczeństwa państwa polskiego, które musi rozwijać się w pokoju – dodał Minister.

Szef MEiN wspomniał o rekordowych inwestycjach w bezpieczeństwo państwa, na które rząd przeznaczył 150 mld zł.

Strzelnica przy XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Strzelnica będzie służyła przede wszystkim uczniom XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, a także członkom współpracujących ze szkołą organizacji proobronnych, m.in. LOK, Związek Strzelecki „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 2010 Lublin im. płk Emila Czaplińskiego, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

XXVII Liceum Ogólnokształcące przystąpiło w 2022 roku do 4. edycji Konkursu MON pn. „Strzelnica w powiecie 2022” na realizację zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 200 tys. zł, z czego dotacja celowa ze środków MON wyniosła 160 tys. zł. Pozostałą kwotę 40 tys. zł stanowił wkład własny gminy Lublin.

Program „Strzelnica w powiecie” jest realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Więcej o programie

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Liceum powstało w 2008 roku, a od 2016 roku nosi imię Zesłańców Sybiru. Do 17 oddziałów uczęszcza 490 uczniów, w tym 368 do 13 klas mundurowych.

W Liceum realizowanych jest 14 programów autorskich, m.in.: przysposobienie wojskowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, podstawy ratownictwa, podstawy kryminalistyki i prawa, techniki samoobrony, podstawy psychologii.

Dyrektor i nauczyciele liceum we współpracy z Lubelskim Oddziałem IPN utworzyli w 2021 roku Mobilną Grę Historyczną „Przeszliśmy – Niepokonani” poświęconą miejscom pamięci o losach Sybiraków znajdujących się na terenie miasta Lublina. W grze uczestniczą uczniowie lubelskich szkół i mieszkańcy miasta.

Szkoła ściśle współpracuje ze Związkiem Sybiraków Odział w Lublinie, Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie, Muzeum Narodowym w Lublinie, 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej, lubelskimi uczelniami: KUL i UMCS oraz środowiskiem lokalnym.

Dumą szkoły jest organizowany od 2017 roku Międzyszkolny Konkurs „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?” oraz uzyskanie w 2022 roku Certyfikatu „Szkoła Innowacji”.