Podczas wizyty w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Minister Przemysław Czarnej wręczył symboliczny czek na kwotę 3 mln zł na rozwój działalności naukowej i badawczej. Jednocześnie szef MEiN zapowiedział zmiany systemowe m.in. w zakresie regulacji płacowych w instytutach badawczych.

Zapowiedź planowanych zmian w przepisach
– Trzeba uporządkować system nauki i badań w skali ogólnopolskiej – mówił podczas wizyty w Puławach Minister Przemysław Czarnek. – To rozczłonkowanie i różna podległość rozmaitych uczelni i instytutów wprowadza zamęt i niepotrzebne zamieszanie. Dochodzi do takiej sytuacji, w której nawet regulacje płacowe, które wydaje Minister Edukacji i Nauki w drodze rozporządzenia, nie dotyczą wszystkich. Już nie mówię o odpowiedzialności za poszczególne instytuty, odpowiedzialności za ich rozwój i ich przyszłość – dodał.

Minister Edukacji i Nauki poinformował, że są już przygotowane konkretne propozycje dotyczące zmian systemowych i ujednolicenia m.in. regulacji płacowych w instytutach badawczych. Przepisy będą procedowane na najbliższych posiedzeniach Sejmu RP.

– Zmiany systemowe są konieczne. Przepisy są gotowe po to, żeby regulacje płacowe, które wydaje Minister Edukacji i Nauki, dotyczyły wszystkich – bez wyjątków, również pracowników i profesorów instytutów badawczych, takich jak Państwowy Instytut Weterynaryjny – mówił szef MEiN. Zapowiedział również prace nad przepisami dotyczącymi przejęcia przez MEiN nadzoru nad wszystkimi palcówkami naukowo-badawczymi.

– Przejęcie dla ujednolicenia przepisów, standardów i podległości wszystkich placówek naukowo-badawczych, uniwersytetów, uczelni i instytutów, takich jak PIW, pod Ministerstwo Edukacji i Nauki, oczywiście z merytorycznym nadzorem i wkładem poszczególnych resortów. Niech to będzie w jednym ministerstwie po to, żeby nie było żadnych problemów systemowych, z jakimi spotykamy się dzisiaj. To jest kwestia kolejnych miesięcy – dodał Minister.

3 mln zł na rozwój działalności naukowej i badawczej dla PIW
– Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że ok. 75 proc. regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, to są regulacje dotyczące weterynarii, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że ok. 60 proc. chorób zakaźnych, to są choroby odzwierzęce, to rola Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, największego tego rodzaju instytutu nie tylko w Polsce, ale i w Europie, jest przeogromna. Dlatego pewne regulacje dotyczące ujednolicenia wynagrodzeń i środków na badania muszą być rzeczywiście poprawione i muszą stać na wyższym poziomie – mówił Minister.

Szef MEiN podziękował prof. dr. hab. Krzysztofowi Szulowskiemu za zaangażowanie oraz wkład w rozwój Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Zapowiedział jednocześnie przekazanie dodatkowych środków na rozwój działalności naukowej i badawczej.

– Zdecydowaliśmy się przychylić do wniosku dyrektora instytutu prof. dra hab. Stanisława Winiarczyka oraz prof. dr. Krzysztofa Szulowskiego i przeznaczyć już teraz na zwiększone badania w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego pierwsze 3 mln zł. W perspektywie kilkunastu tygodni jestem przekonany, że będziemy mogli przeznaczyć kolejne 3 mln zł po to, aby sytuacja Państwowego Instytutu Weterynaryjnego i państwa sytuacja również płacowa była na zdecydowanie wyższym poziomie – mówił do zgromadzonych Minister Przemysław Czarnek. – Wasze badania naukowe są prowadzone na bardzo wysokim poziomie, ale nie są doinwestowane tak jak powinny być, dlatego te nasze decyzje już dzisiaj, a w perspektywie kilku tygodni kolejne – dodał szef MEiN.

Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy – Instytut Badawczy w Puławach
Państwowy Instytut Weterynaryjny powstał w 1945 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2003 r. uzyskał status państwowego instytutu badawczego. Jest jedyną tego typu placówką w Polsce.

Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie medycyny weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych, oraz higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego. Ponadto PIW prowadzi dokształcanie podyplomowe oraz specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego. Jest krajowym ośrodkiem referencyjnym w zakresie oceny sytuacji epidemiologicznej w kraju i monitorowania pozostałości ksenobiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego. Instytut prowadzi urzędową kontrolę i badania przedrejestracyjne weterynaryjnych preparatów biologicznych, sprawuje nadzór merytoryczny nad zakładami higieny weterynaryjnej oraz pełni rolę doradcy naukowego administracji weterynaryjnej.

Instytut dysponuje nowocześnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową. Obecnie jest najnowocześniejszym i spełniającym wszelkie możliwe normy laboratorium referencyjnym w dziedzinie nauk weterynaryjnych i ogólnie nauk medycznych w Polsce.

Największy kompleks budynków mieści się w Puławach, a pozostałe w Bydgoszczy i Zduńskiej Woli.