Od dziś sala konferencyjna w Ministerstwie Edukacji i Nauki przy ul. Wspólnej nosi imię prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP. Uroczystość została połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Wydarzenie był okazją do przypomnienia zasług prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP, m.in. na płaszczyźnie akademickiej.

– Wspominamy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako wybitnego męża stanu, człowieka z wielką wizją Polski, mocnej Polski jako lidera. Człowieka, który tę wizję z wielką determinacją i niezwykłą odwagą realizował. Wspominamy go jako wybitnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako znakomitego prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Wspominamy go jako opozycjonistę antykomunistycznego i prawnika „Solidarności”. Dziś chcemy przypomnieć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako naukowca, jako człowieka nauki, jako prawnika, specjalistę z zakresu prawa pracy – mówił Minister Przemysław Czarnek, wskazując na działalność naukową i akademicką Lecha Kaczyńskiego.  

– Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że całe to dziedzictwo, które śp. Prezydent Lech Kaczyński pozostawił po sobie i cały ten testament, który my mamy obowiązek realizować, jest efektem jego wrodzonych talentów. Ale nie mamy też najmniejszej wątpliwości, że to dziedzictwo jest ogromne i wszystkie jego dokonania były też możliwe dzięki gruntownemu wykształceniu prawniczemu, dzięki jego karierze naukowej, jego osiągnięciom naukowym – mówił Minister Przemysław Czarnek.

– Dlatego postanowiliśmy, żeby sala, w której spotykają się gremia naukowe, rozmaite grupy doradcze, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i wszystkie inne gremia związane z nauką polską, nosiła imię profesora Lecha Kaczyńskiego – zaznaczył szef MEiN.

Minister Przemysław Czarnek podziękował Marcie Kaczyńskiej-Zielińskiej i Jarosławowi Kaczyńskiemu za wyrażanie zgody na nazwanie sali imieniem Lecha Kaczyńskiego.

Szef resortu edukacji i nauki przypomniał też sylwetkę naukową tragicznie zmarłego Prezydenta RP. Zwrócił uwagę, że prof. Lech Kaczyński był profesorem nadzwyczajnym dwóch uniwersytetów: Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także doktorem honoris causa sześciu uczelni, w tym pięciu zagranicznych.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaznaczył, że argumentem przemawiającym za uczczeniem Lecha Kaczyńskiego w Ministerstwie Edukacji i Nauki jest jego zaangażowanie w politykę historyczną, politykę pamięci: – To wszystko, co odbudowywało wspólnotę, a przynajmniej umacniało ją, to też jest sfera, którą zajmuje się to ministerstwo – mówił prezes Jarosław Kaczyński. Przypomniał jednocześnie, że praktycznym wymiarem działalności Lecha Kaczyńskiego w tym obszarze była m.in. budowa Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Uroczystości nadania imienia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej towarzyszyła wystawa ukazująca różne aspekty działalności Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ekspozycję przygotował Instytut Dziedzictwa Solidarności.