Podczas dwudniowego pobytu w Rzymie (22-23 maja) szef MEiN spotkał się władzami Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza”, uczestniczył w prezentacji oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz spotkał się z młodzieżą polonijną. W ramach obchodów Roku Kopernikańskiego wręczył medale KEN włoskim naukowcom zasłużonym dla rozwoju polskiej nauki i kultury. Minister odwiedził także Muzeum Astronomiczne i Kopernikańskie w Rzymie. W zwiedzaniu Ministrowi Przemysławowi Czarnkowi towarzyszyła Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Anna Maria Bernini.

Rozwijanie współpracy z nauką włoską

Rozwijaniu współpracy naukowej między Polską a Włochami służyła wizyta na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele włoskich i polskich uczelni. Wizycie towarzyszyła także prezentacja oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Podczas rozmów na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza” szef MEiN mówił o Akademii Kopernikańskiej i możliwościach współpracy międzynarodowej na tej płaszczyźnie.

Spotkanie z absolwentami polskich szkół w Rzymie i Ostii

Istotnym punktem wizyty Ministra Edukacji i Nauki we Włoszech było spotkanie z młodzieżą polonijną. Szef MEiN wspólnie z Ambasador RP we Włoszech Anną Marią Anders wręczyli tegorocznym absolwentom Szkoły Polskiej w Rzymie i Szkoły Polskiej w Ostii świadectwa oraz tytuły „Ambasadora Polski w świecie”. Wyróżnienia otrzymały także osoby związane z oświatą polonijną zrzeszone w Kongresie Oświaty Polonijnej we Włoszech oraz osoby prowadzące szkoły polskie przy parafiach.

Minister Przemysław Czarnek dziękował młodzieży polonijnej za trud nauki języka polskiego i zdobywania wiedzy o Polsce. Zapowiedział zmiany legislacyjne, które umożliwią absolwentom polskich szkół za granicą otrzymywanie certyfikatów znajomości języka polskiego.

Szef MEiN podkreślał, że celem działań Ministerstwa Edukacji i Nauki jest zachęcenie młodzieży polonijnej do podtrzymywania związków z polskością. Służą temu m.in. stypendia i programy NAWA. – Wszystko po to, żeby dostrzec Polaka za granicą i żeby Polakowi za granicą opłacało się być Polakiem – mówił.

Minister Przemysław Czarnek przedstawiał uczniom możliwości rozwoju oraz kontynuowania nauki w Polsce. Przywoływał nowe kierunki studiów, które gwarantują młodym ludziom rozwój zawodowy.

Uczniowie obecni na spotkaniu mogli wziąć udział w pokazie filmu „Kartka z Powstania”. To fabularyzowane widowisko historyczne zrealizowane w technologii wirtualnej rzeczywistości. Dzięki słuchawkom i specjalnym goglom uczniowie mogli przenieść się w czasie i poznać realia powstańczej Warszawy.

Oferta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W Instytucie Polskim w Rzymie Minister Edukacji i Nauki uczestniczył w ogłoszeniu naboru do nowej edycji programu „Polskie Powroty”. Podkreślił, że dotąd do Polski wróciło 71 polskich naukowców. Najwięcej osób – 20 wróciło z Wielkiej Brytanii, nieco mniej z USA – 18 i Niemiec – 9. Budżet tegorocznej edycji programu to 16 mln zł.

W ogłoszeniu naboru uczestniczyli dyrektor NAWA Dawid Kostecki oraz laureat pierwszej edycji programu „Polskie Powroty” dr inż. Grzegorz Pasternak, który wrócił do Polski po pobycie na Uniwersytecie w Trydencie, gdzie pracował m.in. nad ideą wprowadzenia ogniw paliwowych do budynków mieszkalnych. Naukowiec swoje badania kontynuuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Minister Przemysław Czarnek mówił również o Programie im. gen. Władysława Andersa przeznaczonym dla młodzieży polonijnej, która chce kontynuować studia w Polsce. Przedstawił młodym ludziom obecnym na spotkaniu możliwości rozwoju oraz kontynuowania nauki w Polsce. Szef MEiN podkreślił, że program nosi imię polskiego bohatera, dowódcy 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, którego córka pełni obecnie rolę Ambasador RP we Włoszech.

Wizyta w Muzeum Astronomicznym i Kopernikańskim w Rzymie

Ważnym miejscem, które odwiedził Minister Edukacji i Nauki, było Muzeum Astronomiczne i Kopernikańskie w Rzymie. W tej wizycie szefowi resortu edukacji i nauki towarzyszyła Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Anna Maria Bernini. Szef MEiN przekazał Minister wyrazy solidarności i współczucia w związku z kataklizmem, jaki nawiedził region Emilia-Romania, z którego pochodzi Anna Maria Bernini.

Muzeum Astronomiczne i Kopernikańskie w Obserwatorium Astronomicznym Narodowego Instytutu Astrofizyki (INAF) w Rzymie to jedyna poza Polską placówka muzealna poświęcona twórcy teorii heliocentrycznej. W ramach obchodów 550-lecia urodzin wybitnego astronoma muzeum przygotowało nową ekspozycję, której celem jest popularyzacja nauki, szczególnie wśród młodych ludzi.

Muzeum może poszczycić się kompletnym dziedzictwem, obejmującym okres historyczny od XVI wieku do współczesności. Instrumenty, starożytne księgi, archiwa, oryginalne dokumenty, rejestry obserwacji pochodzą głównie z dwóch głównych rzymskich obserwatoriów astronomicznych XIX wieku, Specola del Collegio Romano i Specola del Campidoglio, a także z współczesnego Obserwatorium Rzymskiego. Do tego dochodzi obszerny zbiór dzieł kopernikańskich i pamiątek zebranych przez polskiego historyka Artura Wołyńskiego z okazji 400-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, które uroczyście obchodzono w Rzymie w 1873 roku.

Medale KEN dla zasłużonych dla polskiej nauki i kultury

Z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej Minister Przemysław Czarnek wraz z ambasador Anną Marią Anders wręczyli medale Komisji Edukacji Narodowej włoskim naukowcom, którzy zasłużyli się polskiej nauce..

Wyróżnienia otrzymali: dyrektor Muzeum Astronomicznego i Kopernikańskiego Lucio Angelo Antonelli, historyk sztuki z Muzeów Kapitolińskich Francesca Ceci, promotor kultury polskiej Pier Luigi Consorti, prezes włoskiego Instytutu Astrofizyki Marco Tavani, Costantino Moretti ze stowarzyszenia Omnia Tuscia, dyrektor biblioteki Trybunału Konstytucyjnego Antonmichele De Tura, dziennikarka Marina Valensise oraz Antonio Frate.

Miejsca związane z polską kulturą i historią

W ramach wizyty we Włoszech szef MEiN odwiedził także słynną rzymską kawiarnię „Caffè Greco”. Znajdują się w niej pamiątki świadczące o obecności w tym miejscu najsłynniejszych polskich pisarzy i artystów.

Z okazji 103. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, którą obchodziliśmy kilka dni temu, Minister Przemysław Czarnek złożył także kwiaty na grobie papieża Polaka w Bazylice św. Piotra.