Drugiego dnia pobytu w Rzymie Minister Przemysław Czarnek odwiedził Muzeum Astronomiczne i Kopernikańskie w Obserwatorium Astronomicznym Narodowego Instytutu Astrofizyki (INAF) w Rzymie. W zwiedzaniu szefowi MEiN towarzyszyła włoska Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Anna Maria Bernini.

Już na początku spotkania Minister Przemysław Czarnek przekazał szefowej resortu szkolnictwa wyższego i badań naukowych wyrazy solidarności i współczucia w związku z kataklizmem, jaki nawiedził region Emilia-Romania, z którego pochodzi Anna Maria Bernini. Minister Edukacji i Nauki zaprosił także Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych do Polski na beatyfikację rodziny Ulmów.

Podczas wizyty w Obserwatorium Astronomicznym Narodowego Instytutu Astrofizyki (INAF) szef MEiN mówił: – Znajdujemy się na dachu kolebki naszej cywilizacji, cywilizacji chrześcijańskiej i cywilizacji łacińskiej. Szef resortu edukacji i nauki wyraził nadzieję na rozpoczęcie współpracy pomiędzy Muzeum Astronomicznym i Kopernikańskim w Rzymie a polskimi placówkami naukowymi.

– Dzisiejszy dzień jest też takim początkiem współpracy pomiędzy Muzeum Kopernikańskim a Akademią Kopernikańską. Pomiędzy Rzymem, Warszawą, Toruniem i Fromborkiem – mówił i przybliżał założenia Akademii Kopernikańskiej. n

– Akademia Kopernikańska jest pomyślana nie jako typowy uniwersytet, ale jako 20-letni program rozwoju nauki na bazie dyscyplin kopernikańskich – mówił Minister i dodał, że w założeniach ma on być międzynarodowy.

Minister Edukacji i Nauki wspólnie z Ambasador RP we Włoszech Anną Marią Anders z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej wręczyli medale Komisji Edukacji Narodowej obywatelom Włoch zasłużonym dla rozwoju polskiej nauki i kultury.

– Cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy uhonorować jako państwo polskie, jako Ministerstwo Edukacji i Nauki, medalami Komisji Edukacji Narodowej wybitne osobistości, które zasłużyły się polskiej nauce tutaj we Włoszech – powiedział Minister Przemysław Czarnek.

Medale otrzymali: dyrektor Muzeum Astronomicznego i Kopernikańskiego Lucio Angelo Antonelli, historyk sztuki z Muzeów Kapitolińskich Francesca Ceci, promotor kultury polskiej Pier Luigi Consorti, prezes włoskiego Instytutu Astrofizyki Marco Tavani, Costantino Moretti ze stowarzyszenia Omnia Tuscia, dyrektor biblioteki Trybunału Konstytucyjnego Antonmichele De Tura, dziennikarka Marina Valensise oraz Antonio Frate.

Muzeum Astronomiczne i Kopernikańskie w Rzymie
Muzeum jest jedyną poza Polską placówką muzealną poświęconą twórcy teorii heliocentrycznej. Utworzone w 1873 r. Muzeum Kopernika ulegało z czasem przekształceniom – początkowo w Muzeum Astronomiczne i Kopernikańskie, a następnie w Muzeum Astronomiczne i Kopernikańskie Obserwatorium Astronomiczne. Ostatecznie w 1935 r. otworzyło swoje podwoje dla zwiedzających na Monte Mario, jako Museo Astronomico e Copernicano dell’Osservatorio Astronomico di Monte Mario.

Muzeum może poszczycić się kompletnym dziedzictwem, obejmującym okres historyczny od XVI wieku do współczesności. Instrumenty, starożytne księgi, archiwa, oryginalne dokumenty, rejestry obserwacji pochodzą głównie z dwóch głównych rzymskich obserwatoriów astronomicznych XIX wieku, Specola del Collegio Romano i Specola del Campidoglio, a także z współczesnego Obserwatorium Rzymskiego. Do tego dochodzi obszerny zbiór dzieł kopernikańskich i pamiątek zebranych przez polskiego historyka Artura Wołyńskiego z okazji 400-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, które uroczyście obchodzono w Rzymie w 1873 roku.

W ramach obchodów 550-lecia urodzin wybitnego astronoma muzeum przygotowało nową ekspozycję, której celem jest popularyzacja nauki, szczególnie wśród studentów, ale też oraz ogółu włoskiego społeczeństwa.