W Instytucie Polskim w Rzymie Minister Edukacji i Nauki uczestniczył w prezentacji oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Obecnych na spotkaniu tegorocznych absolwentów szkół polskich w Rzymie i Ostii Minister Przemysław Czarnek zapewniał o wsparciu i przybliżał możliwości kontynuowania kształcenia w Polsce.

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Przedstawiając założenia programu Andres NAWA, szef MEiN mówił: – Na ten cel wyasygnowaliśmy 34 mln zł w tym roku, w jednym naborze dla 600 studentów. Zwiększyliśmy poziom stypendium do 1800 zł miesięcznie po to, żeby uczestniczyć w pokryciu kosztów kształcenia studentów polskich z zagranicy na polskich uczelniach. Polskie uczelnie oferują znakomite kierunki. Jest wielu Polaków za granicą, którzy chcą studiować w Polsce, którzy chcą poznawać Polskę.

– Cieszymy się, że program nosi nazwę wielkiego patrioty i bohatera państwa polskiego – generała Władysława Andersa – dodał, zwracając się do obecnej na spotkaniu córki gen. Andresa, obecnie Ambasador RP we Włoszech.

Program im. gen. Władysława Andersa to jedno z flagowych przedsięwzięć NAWA. Inicjatywa jest skierowana do młodzieży polonijnej z całego świata. O udział w programie mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy odbywali cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej lub studiów I stopnia poza granicami Polski. Osoby te będą studiować na wybranych przez siebie uczelniach bądź na kursie przygotowawczym poprzedzającym właściwy tok studiów. NAWA oferuje im comiesięczne stypendium oraz zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub w uczelniach publicznych.

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił także otwarcie naboru do programu „Polskie Powroty”. Jego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych.

Spotkanie z absolwentami polskich szkół w Rzymie i Ostii 

Ważnym punktem wizyty Ministra Edukacji i Nauki we Włoszech było spotkanie z młodzieżą polonijną. Szef MEiN wspólnie z Ambasador RP we Włoszech Anną Marią Anders wręczyli tegorocznym absolwentom Szkoły Polskiej w Rzymie i Szkoły Polskiej w Ostii świadectwa oraz tytuły „Ambasadora Polski w świecie”.

Minister Przemysław Czarnek dziękował młodzieży polonijnej za trud nauki języka polskiego i zdobywania wiedzy o Polsce. Zapowiedział zmiany legislacyjne, które umożliwią absolwentom polskich szkół za granicą otrzymywanie certyfikatów znajomości języka polskiego.

– Każdy absolwent szkoły polskiej za granicą, bez względu na to, czy jest to szkoła ORPEG-owska czy szkoła społeczna, po ukończeniu tej szkoły otrzyma certyfikat znajomości języka polskiego – zaznaczył szef MEiN.

Minister Edukacji i Nauki podkreślił, że celem działań Ministerstwa Edukacji i Nauki jest zachęcenie młodzieży polonijnej do podtrzymywania związków z polskością: – Dlatego programy NAWA, dlatego 34 mln zł, dlatego ponad 20 tys. stypendiów dla tych, którzy chcą studiować w Polsce, dlatego Instytut Kolbego. On to powstał, żeby przeznaczać dużo większe środki finansowe na szkoły polskie za granicą i na wszystkie te organizacje, które zajmują się edukacją szeroko pojętą i rozwojem języka polskiego – wyliczał szef MEiN.

– Wszystko po to, żeby dostrzec Polaka za granicą i żeby Polakowi za granicą opłacało się być Polakiem – podsumował.

Minister Przemysław Czarnek przedstawiał młodym ludziom możliwości rozwoju oraz kontynuowania nauki w Polsce. Przywoływał nowe kierunki studiów, które gwarantują młodym ludziom rozwój zawodowy.