Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczenia są przyznawane za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Podczas uroczystości wręczono też dyplomy i wyróżnienia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej oraz za całokształt dorobku.

– Chcemy uhonorować wybitnych profesorów i podkreślić państwa wkład w rozwój Polski – mówił Minister do zgromadzonych laureatów. – Dziś na sali mamy znakomitych profesorów polskich uczelni, pracujących dla Polski i uprawiających naukę dla świata, tak jak to robił Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik urodził się 550 lat temu jako poddany króla polskiego ale swoją rewolucję, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, dokonał dla Europy i świata. Dokładnie tak samo jak państwo swoje osiągniecia naukowe i swoją aktywność naukową, a obok naukowej bardzo często też społeczną dedykujecie całej ludzkości – dodał Minister.

Szef resortu edukacji i nauki życzył zebranym, by mieli wielu następców i uczniów, którzy będą kontynuatorami ich dzieła. – Bo profesor jest również od tego, aby go młodsi uczniowie naśladowali – dodał Minister.

Lista osób odznaczonych Złotym Medalem Sapientia et Veritas za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej dostępna pod linkiem.