5 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej części Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich. W imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka uczestniczył Doradca Marcin Jakóbczyk.

Inwestycje dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 15,5 mln zł. To potwierdzenie naszego zaangażowania w rozwój i poprawę jakości edukacji. Rozbudowa szkoły jest nie tylko inwestycją w infrastrukturę, ale także w przyszłość regionu, umożliwiając dzieciom lepsze warunki nauki i rozwijając ich potencjał.