Kolejne umowy na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności podpisane. W województwie lubelskim powstaną nowoczesne placówki, które będą kształciły wysoko wykwalifikowane kadry w następujących dziedzinach: energetyka odnawialna (bioenergetyka), ogrodnictwo, prace budowlane, ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem, pszczelarstwo oraz elektryka. Minister Przemysław Czarnek wręczył symboliczne czeki na utworzenie sześciu Branżowych Centrów Umiejętności.

Uroczystość była połączona z wręczeniem czeku na realizację programu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych w województwie lubelskim”.

BCU w województwie lubelskim
– Branżowe Centra Umiejętności to absolutny skok w przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce – mówił Minister Przemysław Czarnek podczas uroczystości.

– W 120 miejscach w Polsce, a zatem od kilku do kilkunastu takich placówek w każdym województwie, w zależności od wielkości województwa, po to, żeby unowocześnić i uefektywnić szkolnictwo zawodowe, żeby szkoły zawodowe przygotowywały z jeszcze większym rozmachem, z jeszcze większymi efektami znakomite kadry na rynek pracy, który dzisiaj w Polsce jest rynkiem pracownika – podkreślał Minister Edukacji i Nauki.

Mówiąc o celach funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności, Minister Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że będą one powiązane z wiodącymi w danym regionie branżami.

– Dziś mamy przyjemność podpisywać umowy z sześcioma szkołami na terenie województwa lubelskiego. Siódma dotycząca Zamościa była podpisana kilka tygodni temu – mówił szef MEiN, przedstawiając dziedziny i beneficjentów.

Podpisane umowy objęły następujące dziedziny:
 • energetyka odnawialna (bioenergetyka) – Szkoła Zawodowa w Jabłoni, 
 • ogrodnictwo – powiat opolski, 
 • prace budowlane – Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, 
 • ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem – powiat łukowski, 
 • pszczelarstwo – powiat lubelski, 
 • elektryka – powiat radzyński. 

– Łącznie na sześć Branżowych Centrów Umiejętności przeznaczamy blisko 70 mln zł, a na wszystkie Branżowe Centra Umiejętności w województwie lubelskim na ten moment przeznaczamy już 80 mln zł – dodał Minister.

Szef resortu zwrócił też uwagę, że wpisanie do systemu oświaty Branżowych Centrów Umiejętności zapewni stałe finansowanie tych placówek w przyszłości. 

BCU powstaną przy:
 • Zespole Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie za blisko 12 mln zł w dziedzinie prac budowlanych,
 • Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim za 13 mln zł w dziedzinie elektryki,
 • Technikum Ogrodniczym im. Ireny Kosmowskiej w Kluczkowicach w pow. opolskim za ponad 9,5 mln zł w dziedzinie ogrodnictwa,
 • Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza #Łuków za ponad 10,2 mln zł w dziedzinie: ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem,
 • Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli za ponad 10,2 mln zł w dziedzinie pszczelarstwa,
 • Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu za blisko 12 mln zł w dziedzinie energetyki odnawialnej i bioenergetyki.
Branżowe Centra Umiejętności 

Branżowe Centra Umiejętności to kolejny etap reformy kształcenia zawodowego. Jest to zupełna nowość w systemie oświaty, wykraczająca poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego – BCU będą łączyć szkoły, uczelnie i lokalnych pracodawców. 

W projekt zaangażowane są również spółki Skarbu Państwa, które wspierają systemowe rozwiązanie edukacyjne unowocześniające kształcenie zawodowe (ORLEN, KGHM, PGE, PKP, JSW, Porty Lotnicze, TAURON).

Wartość projektu to 1,4 mld zł. Jest on realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ale obecnie jest prefinansowany ze środków krajowych pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju.   

W całej Polsce powstanie 120 nowoczesnych ośrodków, które będą zaawansowane technologicznie i ukierunkowane branżowo placówkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania. 

Do udziału w projekcie zaproszone zostało ponad 100 branż: organizacji branżowych, izb gospodarczych, stowarzyszeń, zawodowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych. 

BCU będą prowadziły 4 rodzaje działalności:

 • edukacyjno-szkoleniową,
 • wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,
 • innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,
 • wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Dotychczas odbyły się trzy nabory na utworzenie BCU:

 • I nabór – 15.10-16.12.2022 – wyłoniono 63 wnioski – wartość dofinansowania: ponad 700 mln zł
 • II nabór – 3.02-3.04.2023 – wyłoniono 26 wniosków – wartość dofinansowania: ponad 314 mln zł
 • III nabór – 7.07-25.09.2023  

Odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego to jeden z filarów polityki Ministerstwa Edukacji i Nauki. System kształcenia zawodowego w Polsce wyróżnia się tle Europy. W 2020 r. w Polsce w kształceniu zawodowym mieliśmy 58,5 proc. uczniów, przy średniej UE na poziomie 52 proc. Dla porównania w Niemczech w kształceniu zawodowym było wówczas 59,6 proc. młodych ludzi, a we Francji i Hiszpanii odsetki te plasowały się na poziomie odpowiednio 39,7 proc. i 37,1 proc. Stale rośnie liczba uczniów w kształceniu zawodowym.