Minister Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystościach dożynkowych w Gminie Serokomla.

Dożynki to nie tylko budowanie więzi społeczności lokalnej, ale również przekazanie tradycji oraz zwyczajów najmłodszym.

Podczas uroczystości dożynkowych szef MEiN wręczył nagrody uzdolnionym uczniom ze szkół z terenu gminy Serokomla. Serdeczne gratulacje dla dzieci za bardzo dobre wyniki w nauce!