Minister Czarnek wziął udział w tegorocznym Święcie Plonów, które odbyło się na podlubelskim lotnisku w Radawcu.

Dożynki to prawdziwe święto plonów i urodzaju, jeden z piękniejszych obrzędów kultywowanych na polskiej wsi. Są wyrazem hołdu oraz wdzięczności dla rolników za pomyślnie ukończone żniwa, stanowią symboliczne ukoronowanie całorocznego trudu, a przede wszystkim – świadczą o znaczeniu pracy w życiu lokalnej społeczności i każdego człowieka.

Dziękujemy Bogu i mieszkańcom wsi w Województwie Lubelskim za pracę i jej owoce!