Życiorys

Urodzony 11 czerwca 1977 r. w Kole. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w latach 1984-1992. Do 15 roku życia wychowywał się w Goszczanowie w województwie sieradzkim (obecnie łódzkim).

W wieku 15 lat przeprowadził się do Lublina, W latach 1992-1996 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, gdzie w 1996 r. złożył egzamin maturalny.

W latach 1996-2001 odbył studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Od 2001, jako doktorant stypendysta na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (WPPKiA) w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL rozwijał swoje pasje naukowe. W 2003 r. został zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPPKiA KUL na stanowisku asystenta. Pracował, także na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

 W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2015 r. uzyskał, z kolei stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy Wolność gospodarcza – pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej.

Współpracował z kilkoma kancelariami adwokackimi i radców prawnych, świadcząc usługi prawne w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim.

Autor kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych.

W dniu 9 grudnia 2015 r. został powołany przez Premier Beatę Szydło na urząd Wojewody Lubelskiego. W 2016 r. został członkiem zespołu ds. opracowania Konstytucji dla Biznesu przy Ministrze Rozwoju Mateuszu Morawieckim.

W 2019 roku uzyskał mandat Posła na Sejm RP IX kadencji, zdobywając ponad 87 tys. głosów. Jako poseł pełni funkcję m.in. zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Minister Edukacji i Nauki w latach 2020–2023.

Ma żonę Katarzynę oraz dwójkę dzieci: córkę Julię oraz syna Mateusza.

W wolnym czasie zajmuje się ogrodem i czyta książki.