Wojewoda Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Kocka i Jeziorzan. Była to okazja do przedstawienia założeń polityki rządu i ich realizacji przez ostatnie lata, z naciskiem na efekty dla tych dwóch gmin i ich mieszkańców.

Wojewoda także odniósł się do kwestii infrastruktury drogowej, ponieważ tego samego dnia Powiat Lubartowski i gminy otrzymały wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków odbyła się w Ostrowie Lubelskim podczas dożynek powiatowych.