W Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Tegoroczne wydarzenie miało wyjątkowo uroczysty charakter. W tym roku mija 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej europejskiej instytucji, która stworzyła podwaliny nowoczesnego systemu szkolnictwa. Uroczystość była okazją do oznaczenia najbardziej zasłużonych nauczycieli i pracowników oświaty z województwa lubelskiego. W wydarzeniu wziął udział Minister Przemysław Czarnek.

Od nauczycieli zależy przyszłość naszego społeczeństwa 

Szef resortu edukacji i nauki przywołał historię Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej. Jej reformy stały się wzorem i inspiracją dla następnych pokoleń Polaków. – Możemy śmiało powiedzieć, że dzięki powstaniu Komisji Edukacji Narodowej dzisiaj mamy ponad 700 tys. nauczycieli w Polsce, upowszechniających na skalę wcześniej niespotykaną edukację i wykonujących swoją misję z wielkim poświęceniem i oddaniem Polsce. Edukacja młodych pokoleń to jest służba w pełnym tego słowa znaczeniu.

Minister Przemysław Czarnek zapewnił również o dalszym wsparciu dla środowiska oświatowego i stałym wzmacnianiu statusu zawodowego nauczycieli. Jednocześnie wyraził uznanie dla wszystkich nauczycieli za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodego pokolenia. – Jest wiele do zrobienia. Chcemy chronić na jeszcze większą skalę nauczycieli. Nauczyciel musi być autorytetem, musi być najważniejszą osobą w szkole. W systemie oświaty najważniejszy jest uczeń, ale w szkole – nauczyciel. Od tego zależy przyszłość naszej edukacji  i naszego społeczeństwa.

Wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych pracowników oświaty

Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody.

  • 21 Medali Złotych za Długoletnią Służbę
  • 12 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę
  • 8 Medali Brązowych za Długoletnią Służbę
  • 58 Medali Komisji Edukacji Narodowej
  • 7  Nagród Ministra Edukacji i Nauki
  • 30 Nagród Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Szef MEiN podziękował wyróżnionym nauczycielom za wytrwałość, profesjonalizm, pasję przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu, a także troskę o dobro uczniów i rozwój polskiej szkoły.