W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie zainaugurowano nowy rok akademicki 2023/2024. W uroczystości wziął udział Minister Przemysław Czarnek, który wygłosił wykład inauguracyjny „Od pedagogiki wstydu do edukacji patriotycznej – pedagogiki dumy w Polsce”. Wręczył także odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP oraz medal Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Vertitas.

Wzrost nakładów na edukację oraz naukę i szkolnictwo wyższe 

Szef MEiN przypomniał, że rząd przekazał samorządom blisko 14 mld zł na inwestycje w infrastrukturę oświatową. – To jest wielokrotnie więcej niż jeszcze w poprzednich latach, kiedy na ten cel przekazywano 2,9 mld zł – zauważył.

Minister Edukacji i Nauki wskazywał także na wzrost subwencji oświatowej, która w obecnym roku wynosi ponad 64 mld zł, a w roku 2024 wzrośnie o kolejne 12 mld zł. – Sama subwencja oświatowa tylko w tym roku wzrosła o ponad 11 mld, a w przyszłym roku – co już jest zaplanowane w budżecie przyjętym jako projekt przez Radę Ministrów – wzrośnie o ponad 12 mld zł.

Jednocześnie Minister Edukacji i Nauki zapowiedział, ze w ramach zwiększenia wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe wynagrodzenia profesorów i pracowników uczelni od 1 stycznia 2024 r. wzrosną o 20 proc.

Rozwój uczelni – plany utworzenia kierunku lekarskiego 

Wśród priorytetów rozwoju PANS, o których Minister Przemysław Czarnek rozmawiał z władzami miasta i uczelni, jest utworzenie kierunku lekarskiego. – Chełm musi stać się miejscem, w którym będziemy kształcić lekarzy. Chełm ma potencjał. Ten potencjał jest ogromny – wskazywał Minister Przemysław Czarne. Dodał, że plany utworzenia nowego kierunku będą opracowywane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. 

Szef MEiN zapewniał, że nowe standardy kształcenia lekarzy, które zostały wypracowane we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i opublikowane kilka dni temu, gwarantują wysoki poziom kształcenia i zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Wsparciu kształcenia na kierunkach lekarskich służą także dodatkowe nakłady finansowe. – Inwestycje w uczelnie, zwłaszcza w kierunek lekarski są ogromne i będą jeszcze większe – zaznaczył.  

Centrum Lotnicze

W uczelni działa Centrum Lotnicze realizujące kształcenie w zakresie specjalizacji lotniczych (w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn), dając studentom możliwość uzyskania licencji pilota samolotowego, śmigłowcowego, mechanika lotniczego oraz dyspozytora lotniczego, a także szkolenia na członka personelu pokładowego. 

Szkolenia lotnicze odbywają się w certyfikowanych organizacjach szkoleniowych będących w strukturze uczelni, z wykorzystaniem infrastruktury, w skład której wchodzą laboratoria oraz własne lotnisko. Uczelnia ma w planach uruchomienie ścieżki kształcenia kontrolerów ruchu lotniczego w ramach kierunku „mechanika i budowa maszyn”.

– Jesteśmy dumni z naszych pilotów. Jesteśmy dumni z tego, że Chełm jest tym naprawdę ważnym ośrodkiem na mapie Polski, który kształci pilotów – mówił Minister Przemysław Czarnek, przekazując władzom uczelni symboliczny czek na kwotę 2 mln zł. To środki, które zostaną przeznaczone na zakup samolotu szkolno-treningowego klasy MEP(L). 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

PANS w Chełmie jest publiczną uczelnią zawodową utworzoną w 2001 r. pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Nazwę zmieniła w 2022 r.

PANS kształci ponad 2 tys. studentów na 19 kierunkach. Prowadzi studia o profilu praktycznym m.in. na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, dietetyka i żywienie zbiorowe, elektrotechnika, filologia, matematyka stosowana, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, położnictwo, rolnictwo i stosunki międzynarodowe. 

W 2023 roku uczelnia znalazła się wśród 15 publicznych uczelni zawodowych wyłonionych w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Na realizację podniesienie i doskonalenie jakości kształcenia uczelnia otrzymała 1 mln zł.

Podczas inauguracji w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie szef resortu edukacji i nauki wręczył władzom uczelni symboliczny czek na kwotę ponad 10,7 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m. in. na: 

  • inwestycje w zakresie kształcenia – zakup samolotu szkolno-treningowego klasy MEP(L),
  • program Doskonała Nauka II: Wsparcie konferencji naukowych – VIII Konferencja Naukowa „Dylematy rolnictwa w XXI w. – szanse i zagrożenia”,
  • zwiększenie wysokości subwencji z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń pracowników.