W tym czasie udało się zrealizować wiele kluczowych działań w obszarze oświaty, wychowania i nauki, m. in. pozyskać dodatkowe środki finansowe dla szkół i uczelni na zakup sprzętu do kształcenia na odległość, uruchomić infolinię ze wsparciem technicznym dla nauczycieli, poradnię psychologiczno-pedagogiczną on-line, przygotować projekt ustawy o tzw. Pakiecie Wolności Akademickiej, wesprzeć finansowo uczelnie w zakresie inwestycji czy nawiązać współpracę z NASA.

Informacje dotyczące najważniejszych działań zrealizowanych przez Ministra Przemysława Czarnka w obszarze oświaty, wychowania i nauki w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania:
https://tiny.pl/rkfqf