Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu. To wyjątkowe miejsce pielęgnujące etos Armii Krajowej, gdzie zgromadzono w jednym miejscu ponad 200 muzealiów i świadectw historii z lat 1939-1953.

– Muzeum Historyczne w Bondyrzu może być znakomitym miejscem na lekcję historii. Zachęcam nauczycieli, a także uczniów i ich rodziców do odwiedzenia tej placówki. Można to zrobić również online. To miejsce na mapie województwa lubelskiego o szczególnym znaczeniu – podkreślił.

Podczas wizyty zapoznał się ze zbiorami placówki, a są wśród nich m.in. egzemplarze broni białej i palnej, zbiory artyleryjskie, mundury i sprzęty liturgiczne, a także archiwalne zdjęcia i dokumenty.

Właścicielem Muzeum Historycznego jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Od wielu lat upowszechnia wiedzę o historii, krzewiąc postawy patriotyczne.