– Składam życzenia wszystkim naukowcom w Polsce i polskim naukowcom za granicą, pracującym na różnych uniwersytetach na różnych kontynentach i wszystkim pracownikom szkolnictwa wyższego – mówił Minister Przemysław Czarnek.

Minister przekazał wyrazy szacunku i uznania dla dokonań polskich naukowców i przedstawicieli świata akademickiego, pracującym w naszym kraju jak i poza jego granicami. Podkreślił również, jak wiele zawdzięczamy polskim uczonym, którzy inspirują, wyznaczają nowe kierunki rozwoju i dają nadzieję.

Ogłosił również listę laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.