– Wniosek Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego spełnia wszystkie wymagania formalne, konieczne do tego, aby przemianować nazwę uczelni na Politechnika Bydgoska Im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Jesteśmy przekonani, że projekt ustawy otrzyma poparcie większości parlamentarnej – podkreślił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej.

Projekt ustawy został przekazany na ręce Ministra-Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera podczas wspólnej konferencji.

Postulat zmiany nazwy uczelni został zgłoszony przez rektora prof. dra hab. inż. Marka Adamskiego. Propozycję nazwy została pozytywnie przyjęta w trakcie referendum, przeprowadzonym wśród pracowników UTP w Bydgoszczy. Zmiana nazwy uczelni ma być wprowadzona od 1 września 2021 r.