– Świadomy wybór szkoły jest kluczowy, warunkuje nie tylko dalszą ścieżkę kształcenia, ale i przyszłą drogę zawodową ucznia. Informator przygotowany przez kuratorium w Lublinie to cenne narzędzie pomagające w podjęciu najlepszej decyzji podczas rekrutacji – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji z Lubelskim Kurator Oświaty Teresą Misiuk.

Podkreślił, że ważnym założeniem reformy systemu oświaty było m. in. wzmocnienie znaczenia kształcenia zawodowego.

– Cieszymy się, że uczniowie coraz częściej decydują się na wybór techników i szkół branżowych, stąd tak ważna jest znajomość pełnej oferty tych szkół – mówił.