W Archikatedrze Lubelskiej została odprawiona Msza Św. w intencji żyjących i zmarłych Rodaków, którzy z narażeniem życia pomagali, ukrywali i ratowali Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Po Mszy Św. zostały złożone kwiaty przy ołtarzu bł. Marty Wołowskiej oraz przy tablicy pamiątkowej na kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, gdzie spędziła młodość.

Bł. Marta Wołowska była polską Siostrą Zakonną ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Urodziła się i spędziła młodość w Lublinie. W grudniu 1942 roku została rozstrzelana przez Gestapo za pomoc ukrywającym się Żydom. Według relacji świadków Jej ostatnie słowa brzmiały: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!” (Łk 23, 34). Została beatyfikowana przez Papieża Jana Pawła II w 1999 roku w Warszawie.

Podczas uroczystości Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka reprezentował Doradca Jakub Koper.