Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka medalem Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony został Pan Dariusz Jakóbek, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 34 w Łodzi.

– Wręczając medal Dariuszowi Jakóbkowi podkreślam, że działania dyrektora 34 LO były uprawnione. Przekazał on projekt regulaminu szkoły do konsultacji radzie pedagogicznej i radzie rodziców, które nie zgłosiły żadnych uwag, ani zastrzeżeń. Ujęty w regulaminie zakaz używania symboliki przez uczniów w awatarach na szkolnej platformie był uzasadniony. Odnosił się do symboli o charakterze politycznym, nawołujących do stosowania przemocy, szerzących dyskryminację, nietolerancję, wykluczenie społeczne – mówił.

– Mam ogromny zaszczyt wręczać Panu medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji w Polsce, wychowania dzieci i młodzieży, za wielką odwagę. Serdecznie gratuluję – zaznaczył Minister.