– Przed momentem wysłaliśmy organizacjom związkowym i samorządowym propozycje kierunkowe, dotyczące uatrakcyjnienia zawodu nauczyciela poprzez zwiększenie wynagrodzenia i etosu pracy nauczyciela – poinformował Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że jest obecnie znakomity czas, żeby poświęcić się tematom, które z uwagi na pandemię COVID-19 zostały zepchnięte na dalszy plan, a są szczególnie ważne. Przypomniał, że gdy obejmował stanowisko jego celem będzie zwiększenia atrakcyjności zawodu i etosu pracy nauczyciela.

– To są te rzeczy, na których nam szczególnie zależy – zaznaczył. Powiedział, że 29 kwietnia odbyło się bardzo dobre merytorycznie spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty. Jak dodał, wówczas zapowiedziano kolejne spotkanie – stacjonarne 18 maja w resorcie nauki.

– Zapowiedzieliśmy wówczas, że tydzień przed tym spotkaniem (…) prześlemy na adresy mailowe zarówno związków zawodowych, jak i organizacji samorządowców nasze propozycje kierunkowe rozmów. – Powtarzam ze szczególnym naciskiem – kierunkowe propozycje rozmów – dodał. Zaznaczył, że to nie są żadne decyzje, a dyskusja na ich temat ma się odbyć 18 maja.

Dodał, że 18 maja ma rozpocząć się bardzo ważna dyskusja na temat uatrakcyjnienia zawodu nauczyciela poprzez zwiększenie wynagrodzenia i zwiększenia etosu pracy nauczyciela. – Temu służą nasze propozycje – podkreślił.

– Chcę odnieść się do pewnych informacji, które słyszymy w przestrzeni publicznej od jakiegoś czasu. Pragnę przypomnieć, że zaraz po wydaniu rozporządzenia dotyczącego powrotu dzieci do szkół, również tego hybrydowego, od 17 maja, zaapelowaliśmy do dyrektorów szkół i do nauczycieli, aby w pierwszej kolejności skupić się na odbudowie wspólnoty, na odbudowie więzi pomiędzy uczniami, ale także między uczniami i nauczycielami, oczywiście z zachowaniem wszystkich innych funkcji szkoły – powiedział.