Konferencja prasowa Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka dotyczyła działań MEiN w ramach Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. W jego skład wchodzą 4 programy mające na celu pomoc uczniom po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Programy są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału.

– Zwracamy szczególną uwagę na kondycję psychiczną dzieci. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Fundacją Polska Akademia Nauk przeprowadzą diagnozę problemów psychologicznych uczniów. Równolegle prowadzimy działania praktyczne takie jak m.in. doradztwo psychologiczne – podkreślił Minister Przemysław Czarnek.

Szef MEiN odniósł się także do programu dotyczącego dodatkowych zajęć wspomagających.

– Aż 86 procent szkół zgłosiło się do programu dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów. Dobra wiadomość jest taka, że mamy zabezpieczone środki także na większą liczbę zajęć. Dodatkowe zajęcia obejmują uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – zaznaczył Minister.

Dodatkowo dziś została uruchomiona rejestracja do II etapu programu „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”, czyli Sport Kluby.

– Kondycja fizyczna uczniów pogorszyła się w ostatnim czasie ze względu na naukę w domu. Dlatego też wychodzimy naprzeciw problemom uczniów. Na szkolenia w ramach programu „WF z AWFAktywny powrót uczniów do szkoły” zgłosiło się już 46 tysięcy nauczycieli wychowania fizycznego. Akademie Wychowania Fizycznego zaczynają szkolenia w wakacje. Wszystko po to, aby możliwie najszybciej mogły wystartować „Sport Kluby”, na które dzisiaj ruszyła rejestracja. Tysiące nauczycieli, którzy wzięli udział w programie mogą już zgłaszać się do programu – powiedział Minister.

Do udziału zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli szkolenia w ramach I etapu projektu. Pierwsze zajęcia dodatkowe dla dzieci rozpoczną się w sierpniu.

Więcej na ten temat

Wśród omawianych przez Ministra programów była mowa również o projekcie wsparcia uczniów w zakresie wad wzroku.

– Kolejna część Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii to pilotaż projektu dotyczącego krótkowzroczności. To inicjatywa Uniwersytetu Medycznego z Lublina. Pilotażowe badania wzroku obejmą łącznie 600 dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Chcemy, aby pilotaż pozwolił nam odpowiedzieć na pytanie jak wdrożyć leczenie i odpowiednie działanie na obszarze całego kraju. Poza uczniami badania obejmą także rodziców oraz nauczycieli – powiedział Minister Przemysław Czarnek.

Programy MEiN to:

  • WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły” – przywrócenie i podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej,
  • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli,
  • Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające,
  • Dobrze widzieć„– program profilaktyki krótkowzroczności.

Więcej na temat programów

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją o narodowy​m program​ie wsparcia​ uczniów​ po​ pandemii