Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z przedstawicielami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którzy przebywają na obozie w miejscowości Porąbka w województwie śląskim. Podczas wizyty Minister rozmawiał z dziećmi na temat bezpieczeństwa i zapoznał się z projektem systemu szkolenia drużyn pożarniczych.

– Z szacunkiem i wielką radością patrzę dziś na Was ‒ na młodzież zainteresowaną działaniami społecznymi, które przygotowują do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. Bycie strażakiem to wielki honor i zaszczyt, który wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo innych, pełnym zaangażowaniem, ofiarnością i gotowością do niesienia pomocy zagrożonym – podkreślił Minister.

Minister Przemysław Czarnek pogratulował uczestnikom obozu zainteresowania tematyką bezpieczeńtwa i podziękował za piękną postawę.

– Gratuluję Wam wspaniałej postawy, która z całą pewnością, może być wzorem do naśladowania dla waszych rówieśników. Życzę satysfakcji ze zdobywania wiedzy i umiejętności, dzięki której możecie pomagać innym – zaznaczył szef MEiN.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) to komórki organizacyjne jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem MDP jest promowanie wśród młodzieży działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dzieci i młodzież w wieku do 18 lat.

Wśród podstawowych zadań MDP można wymienić m.in.: udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko i promowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej przez uprawianie dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP; działalność wolontarystyczną.

Uczestnikom obozu w Porąbce życzymy bezpiecznego wypoczynku i udanych wakacji!