Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Żywca. Rozmowy dotyczyły programu Polski Ład. Podczas wizyty w województwie śląskim Minister poruszył kwestie związane z programami MEiN mającymi na celu pomoc uczniom po czasie nauki zdalnej.

– Przygotowaliśmy Narodowy Program Wsparcia Uczniów Po Pandemii. Jeden z jego elementów to dodatkowe zajęcia wspomagające dla dzieci. Do tej pory zgłosiło się do niego ponad 90 proc. samorządów. To ok. 86 proc. szkół z całej Polski. Termin na zgłoszenia przedłużyliśmy do końca lipca – podkreślił Minister.

Minister Przemysław Czarnek odniósł się również do pozostałych elementów narodowego programu wsparcia.

– „WF z AWF” to szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla dzieci. Do programu zgłosiło się 46 tys. nauczycieli wychowania fizycznego. Otworzyliśmy już rekrutację do II etapu akcji, czyli „Sport Klubów”. Ich cel to odbudowanie kondycji fizycznej uczniów po pandemii – zaznaczył Minister Edukacji i Nauki.

Dziękujemy mieszkańcom Żywca za ciekawe rozmowy i spotkania!