Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w Tarczynie w konferencji prasowej na temat akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W wydarzeniu udział wzięli także Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Minister Przemysław Czarnek podczas spotkania podziękował ITD za prowadzenie akcji edukacyjnych skierowanych do szkół. – Nasze codzienne obowiązki szkolne zaczynają się od drogi do szkoły. Ta droga jest bezpieczna i za to bezpieczeństwo oraz troskę o to bezpieczeństwo bardzo dziękuję – powiedział szef MEiN. 

Minister zwrócił także uwagę na pozytywne aspekty prowadzenia akcji „Bezpieczna droga do szkoły” oraz podziękował kierowcom i przewoźnikom za to, że dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas podróży do szkoły. – W 95 proc. skontrolowanych przypadków przewoźnicy wykazali się przestrzeganiem prawa i troską o bezpieczeństwo dzieci w czasie przejazdu do szkoły. Dziękuję za to przewoźnikom i kierowcom. 

Dodatkowo Minister podziękował Inspekcji Transportu Drogowego za uczenie dzieci o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. – Dziękuję ITD. Za działalność edukacyjną, lekcje o bezpieczeństwie w szkołach, które będziemy prowadzić wspólnie. Po to, żeby świadomość bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży wzrastała, a to przełoży się na ich zachowanie w życiu dorosłym. 

Przedsięwzięcie „Bezpieczna droga do szkoły” jest realizowane od wielu lat przez Inspekcję Transportu Drogowego. Jego główny cel to poprawa bezpieczeństwa w przewozach szkolnych. Inspektorzy dodatkowo sprawdzają trzeźwość i uprawnienia kierowców, stan techniczny oraz obowiązkowe wyposażenie pojazdów. Kontrole rozpoczynają się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem i są prowadzone w całym kraju przez inspektorów z 16 Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.