Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji uczelni, na którą Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 14,5 mln zł. W wydarzeniu wziął udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Atutem ośrodka hipicznego dla regionu Lubelszczyzny będzie kryta ujeżdżalnia o powierzchni powyżej 2 tys. m2, co umożliwi organizację zawodów międzynarodowych. Powstanie budynek dydaktyczny z przeszklonymi ścianami, widokiem na ujeżdżalnię, stajnię, krytą karuzelę boksową, tor do galopu, hipodrom, czyli miejsce na zawody zewnętrzne, na świeżym powietrzu. Planowany termin zakończenia budowy ośrodka to 31 maja 2022 r. Koszt inwestycji wynosi blisko 20 mln zł, w tym dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki – 14,5 mln zł.

Z ośrodka będą korzystać studenci kierunków hipologia i jeździectwo oraz pielęgnacja i animaloterapia. Uczelnia posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną i jako jedyna w kraju prowadzi unikatowy kierunek studiów hipologia i jeździectwo, dla studentów ze wszystkich części Polski. Ośrodek Jeździecki będzie służył jako baza naukowo-dydaktyczna dla studentów, ale także dla prywatnych hodowców, jeźdźców i wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny.

W 1944 r. w ramach nowo powołanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie utworzono m.in. Wydział Rolny i Wydział Weterynaryjny, a następnie w 1953 r. Wydział Zootechniczny. 

1 września 1955 r. uchwałą Rady Ministrów powstała odrębna jednostka naukowo-dydaktyczna i badawcza – Wyższa Szkoła Rolnicza, powstała z Wydziałów: Rolnego, Weterynaryjnego i Zootechnicznego. W 1972 r. Uczelnia przekształciła się w Akademię Rolniczą. Na mocy ustawy z dnia 7 lutego 2008 r. o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym (Dz. U. Nr 52, poz. 300), uczelni nadano nazwę Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.