Minister Edukacji Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w obchodach Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie. W trakcie uroczystości wręczano funkcjonariuszom i pracownikom KAS odznaczenia, medale, wyróżnienia i mianowania na wyższe stopnie.

Z rąk Ministra Przemysława Czarnka trzynastu funkcjonariuszy odebrało odznaczenia nadane Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Finansów za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Dodatkowo Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej awanse na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Minister wręczył 29 osobom. Podczas swojego wystąpienia Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek pogratulował odznaczonym. 

– Gratuluję tych wysokich odznaczeń państwowych i awansów, które są efektem Państwa pracy i dowodem rozwoju Krajowej Administracji Państwowej. Ogromnego rozwoju. A świadczą o tym wszystkie dane. Jeśli złożymy tylko dwie liczby: z 2015 roku – 290 mld zł i tą, którą możemy podać po nowelizacji ustawy budżetowej przyjętej przez Radę Ministrów we wtorek – 480 mld zł. To jest to 200 mld różnicy po stronie dochodów budżetu państwa. To jest ogromna praca, za którą Państwu dziękuję. Nie ma silnego państwa bez silnej administracji państwowej – zaznaczył Minister. 

Minister Edukacji i Nauki odniósł się do nowelizacji ustawy budżetowej, przyjętej przez Radę Ministrów. 

– To co wydarzyło się we wtorek jest rzeczą niebywałą i niespotykaną w ostatnich latach. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy budżetowej, w której nie zmniejsza wydatków z powodu braku przychodów, tylko zwiększa, bo przychodów jest o 80 mld zł więcej. Jako minister edukacji i nauki mogę z satysfakcją mówić o 1 mld zł więcej na naukę i szkolnictwo wyższe. Mogę mówić o 1 mld zł na szkoły, na program „Laboratoria Przyszłości”, czuli nowoczesny sprzęt, który trafi do szkół. To wszystko jest zasługą silnej administracji skarbowej, takiej która wspomaga, wykonuje sumiennie swoje obowiązki i dba o interesy państwa polskiego – podkreślił Minister.