Z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do całej wspólnoty akademickiej. Wyraził w nim nadzieję, że mimo trwającej epidemii i związanych z nią trudności najbliższy okres zaowocuje wieloma sukcesami naukowymi, rozwojem polskich uczelni oraz wzmocnieniem ich pozycji na arenie międzynarodowej. Szef MEiN podkreślił również, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przekaże uczelniom dodatkowe środki na inwestycje w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną. Będzie to rekordowa kwota 1 mld zł.

– W tym wyjątkowym dniu przekazuję Państwu najlepsze życzenia i wyrazy głębokiego szacunku. Szczególnie ciepło witam studentów, którzy mury uczelni przekraczają po raz pierwszy i rozpoczynają swoją przygodę ze światem nauki, stając się częścią wspólnoty akademickiej. Gaudeamus igitur! – napisał Minister Przemysław Czarnek w liście skierowanym do całej wspólnoty akademickiej.

Szef MEiN podkreślił, że przed studentami, doktorantami i pracownikami uczelni kolejny rok, w którym będą mierzyli się z pandemią COVID-19. Jednocześnie wyraził nadzieję, że mimo ewentualnych trudności związanych z epidemią nadchodzący czas przyniesie wiele sukcesów, zaowocuje rozwojem potencjału polskich uczelni, wzmocnieniem ich pozycji na arenie międzynarodowej oraz zacieśnieniem współpracy między nauką i sektorem gospodarczym.

– W nowym roku akademickim planujemy wesprzeć uczelnie rekordową kwotą 1 mld zł. Dodatkowe środki będą przeznaczone na inwestycje dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki oraz instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz – wskazał szef MEiN. Dodał, że inwestycje w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, które wzmacniają potencjał naukowy szkół wyższych, w przyszłości przełożą się bezpośrednio na rozwój gospodarczy Polski.

W swoim liście Minister Przemysław Czarnek przypomniał również, że misją uczelni jest prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie prawdy oraz kształcenie umiejętności jej odkrywania.

Z okazji inauguracji roku akademickiego całej społeczności akademickiej szef MEiN przekazał najlepsze życzenia.

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022