Uroczyste Gaude Mater Polonia zabrzmiało 4 października w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek i Minister Zdrowia Adam Niedzielski uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego.

– Życzę państwu powrotu do normalności, myślę, że się to uda, bo angażują się do tego by normalność wróciła tak znakomici naukowcy jacy są na tej uczelni i w innych. Jestem zaszczycony, że mogłem w ciągu kilkunastu miesięcy podjąć decyzję o przyznaniu ponad 40 mln zł dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, wspomagając działania Ministra Zdrowia – powiedział Minister Przemysław Czarnek. 

W trakcie uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku. Podczas spotkania przysięgę złożyli ci, którzy zdobyli najwyższą punktację w rekrutacji. Minister Edukacji i Nauki wręczył okolicznościowy dyplom uznania JM Rektorowi prof. dr hab. n. med. Bogusławowi Machalińskiemu za zasługi w dziedzinie dydaktycznej, naukowej oraz inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy.

– Jesteśmy szczęśliwi, że możemy notować tak wysokie awanse Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w ostatnich latach, z 32. miejsca na 10. i 13. miejsce. Rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Szczecinie, województwie zachodniopomorskim jest dla nas nie mniej ważny niż rozwój nauki w takich ośrodkach, jak Warszawa, Poznań, Kraków – zaznaczył Minister Przemysław Czarnek. – Nie może być tak, że będziemy faworyzować rozwój nauki tylko w niektórych miastach. Macie tutaj państwo w województwie zachodniopomorskim takie samo prawo i obowiązek rozwijać polską naukę jak naukowcy w innych ośrodkach. Wszyscy jesteśmy tak samo ważni i tego pilnujemy razem z ministrem zdrowia – podkreślił Minister.

W uczelni medycznej studiuje ponad 2,5 tys. osób pod okiem prawie 700 wykładowców akademickich. 

W trakcie uroczystości zostały wręczone odznaczenia i medale za długoletnią służbę, a także za zasługi dla ochrony zdrowia. Minister Przemysław Czarnek wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania: dr. hab. n. zdr. Karolinie Skoniecznej-Żydeckiej oraz prof. dr. hab. n. med. Jackowi Różańskiemu. 

– Cieszę się, że możemy uczestniczyć w rozwoju infrastrukturalnym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Teraz mamy absolutnie nową sytuację. Przeznaczamy w tym roku dodatkowo mld zł na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, które trafią w znaczącej części do województwa zachodniopomorskiego. Szczecin, województwo zachodniopomorskie może liczyć na środki – powiedział Minister Edukacji i Nauki. – Życzę dalszego rozwoju, który jest naszą dumą i chlubą, życzę innym uczelniom takich awansów. Gratuluję osiągnieć, życzę studentom by uczyli się i zdobywali wiedze mając w centrum swojego zainteresowania pacjentów – dodał Minister. 

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne

Podczas wizyty w województwie zachodniopomorskim Minister Przemysław Czarnek odwiedził Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, które powstaje przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1.

To naukowo-badawczy budynek dotowany z budżetu państwa na kwotę ponad 30 mln zł. W ramach tej inwestycji powstanie wysokospecjalizowane zaplecze, na potrzeby prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu nauk farmaceutycznych i medycznych. Wyposażone zostaną również laboratoria w specjalistyczny sprzęt m.in. na powadzenie badań związanych z poszukiwaniem czynników wpływających na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii, prowadzenie badań w celu poszukiwania innowacyjnych technologii postaci leków przeznaczonych do terapii celowanej, opracowanie oraz wprowadzenia najnowocześniejszych technologii, diagnostycznych i badawczych czy poszerzenie badań w obszarze chemioterapii nowotworów. Na zakup aparatury naukowo-badawczej dla budynku przeznaczono kwotę ponad 6,7 mln zł.

W inauguracji uczestniczyli również: Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji służby zdrowia, studenci.