Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie w województwie zachodniopomorskim. Minister spotkał się tam ze społecznością szkolną i wziął udział w uroczystym ślubowaniu uczniów klasy I Szkoły Rolniczej.

Podczas wystąpienia Minister pogratulował uczniom klas pierwszych wyboru tej placówki.

– Gratuluję wyboru tej szkoły. Zespół szkół Rolniczych to uznana marka, o czym świadczą m.in. wyniki egzaminów. Jesteście Państwo przyszłością. Nie tylko polskiego rolnictwa, ale w ogóle województwa i całej Polski – powiedział Szef MEiN. – Rolnik dziś to nowoczesny przedsiębiorca i tak Państwo jesteście tutaj kształceni w różnych kierunkach: mechanizator rolnictwa, agrotronik, kierunkach gastronomicznych, które są niezwykle ważne. Przed Wami wielka przyszłość, ale i wielka praca – dodał Minister.

Świdwin ma bogate tradycje oświaty rolniczej. W 1878 roku powstała szkoła rolnicza, która 15 lat później jako wyższa placówka nauczania była jedyną tego typu na Pomorzu Zachodnim. Do wybuchu I wojny światowej szkołę ukończyło ponad 700 absolwentów. W okresie międzywojennym świdwińska szkoła była jedną z dwunastu w rejencji koszalińskiej.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Rolniczych wchodzą: Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technikum Informatyczne, Branżowa Szkoła I Stopnia, Technikum Ekonomiczne, Technikum Żywienia i Szkoła Policealna.