W dniach 5 i 6 października pod hasłem „Nowe możliwości” odbywa się Kongres 590. Jego celem jest wspieranie rozwoju polskiej gospodarki oraz promocja polskich produktów i usług. W wydarzeniu uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

– Nie ma rozwoju gospodarczego bez ścisłej współpracy z nauką, nie ma rozwoju bez współpracy na linii badania naukowe i gospodarka. Nie ma rozwoju gospodarki bez innowacji, a innowacje to jest właśnie odkrywanie prawdy, to odkrywanie nowych sposobów produkcji, nowych technologii, nowoczesnych sposobów prowadzenia przedsiębiorstwa. To wszystko dają nam nauka i odkrycia – powiedział Minister Przemysław Czarnek, zwracając się do uczestników Kongresu 590. – W latach 2016-2019 wzrost nakładów na badania i rozwój, na współpracę nauki i biznesu to wzrost z poziomu 0,96% PKB do prawie 1,4% PKB w warunkach szybkiego wzrostu gospodarczego. To wzrost środków na współpracę nauki i biznesu o ok. 12 mld zł – podkreślił szef MEiN.

Minister Przemysław Czarnek zwrócił również uwagę na potrzebę inwestowania w rozwój szkolnictwa zawodowego: – Chcemy wyposażać szkoły kształcące w zawodzie w nowoczesne warsztaty. Nie tylko po to, żeby rynek pracy mógł zyskiwać znakomitych fachowców, ale po to, żeby młodzi ludzie odkrywali w sobie talenty i zamiłowanie do nauki, żeby służyli swoimi odkryciami – wskazywał.

Kongres 590 – debata na ważne tematy gospodarcze
Kongres 590 to jedno z kluczowych wydarzeń gospodarczych w Polsce, które gromadzi przedstawicieli biznesu, nauki, polityki i legislacji oraz gości zagranicznych. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia odbywa się w centrum wystawienniczym EXPO XXI w Warszawie. Dyskusja skupia się na siedmiu obszarach tematycznych:

  • Nowe państwo – eksperci omówią wyzwania związane z rozwojem administracji cyfrowej, w tym rolę narzędzi wsparcia oraz programów rozwoju. Nie zabraknie też rozmowy na tematy dotyczące roli Unii Europejskiej w procesie odbudowy gospodarki oraz inwestycji infrastrukturalnych;
  • Nowe sektory – pandemia przyspieszyła rozwój nowych technologii i zmiany społeczne. To szansa na zwiększenie potencjału gospodarki i konkurencyjności polskich firm;
  • Nowe rynki – globalna gospodarka to nowe rynki zbytu, jak Afryka, Indie, Ameryka Południowa. Dotarcie do nich oznacza zbudowanie nowych form sprzedaży, zmiany łańcuchów dostaw, przejęcia i fuzje, a także daleko idącą współpracę z partnerami zagranicznymi; 
  • Demografia – zmieniającą się̨ gospodarka światowa wymaga nowego podejście do zagadnień związanych z rodziną, edukacją i rynkiem pracy;
  • Zdrowie – podstawą nowoczesnego państwa i gospodarki jest zdrowe społeczeństwo – to kolejne wyzwanie, jakie ujawniła trwająca pandemia. Dlatego też podstawą rozwoju państwa i gospodarki jest coraz większa troska o rozwój kadr oraz nowoczesna medycyna; 
  • Nauka oraz badania i rozwój – niezbędnym elementem rozwoju nowoczesnej gospodarki są badania naukowe i wdrożeniowe. Uczestnicy Kongresu 590 omówią kwestie związane ze zwiększeniem i optymalizacją nakładów na naukę̨. Odniosą się także do wyzwań dotyczących absorbcji rozwiązań przez krajowy przemysł, ochrony patentowej oraz promocji własnych rozwiązań na rynkach światowych;
  • Nowy obraz Polski – ważnym elementem budowania pozycji Polski na arenie międzynarodowej jest tzw. soft power, czyli zwiększanie atrakcyjności kraju przez jego kulturę i sztukę. Jednym z obszarów tematycznych 6. edycji Kongresu będzie wypracowanie najbardziej efektywnych sposobów finansowania i promowania tych dziedzin, które budują pozytywny wizerunek i pozycję naszego kraju.

Kongres odbywa się w tradycyjnej formule, dzięki czemu uczestnicy będą mogli nie tylko oglądać panele i wystąpienia na żywo, ale również odwiedzić stoiska partnerów wydarzenia oraz nawiązać z nimi bezpośrednie relacje biznesowe.