Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w szkolnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.

Podczas swojego wystąpienia minister przypomina jak znaczącą rolę ma nauczyciel w życiu każdego człowieka. – Wszyscy wiele zawdzięczamy naszym nauczycielom i w tym tygodniu kłaniamy się im szczególnie. Już dzisiaj rozpoczynamy świętowanie Dnia Edukacji Narodowej, które ma swoją datę 14 października. A świętować jest co, bo chcemy podkreślać wagę nauczycieli i wychowawców w rozwoju społeczeństwa polskiego, narodu, państwa – powiedział Minister Przemysław Czarnek.
 
Minister Edukacji i Nauki podkreślił, że resort ma wiele projektów do zrealizowania. – Musimy uatrakcyjnić zawód nauczyciela, podnieść etos zawodu, spowodować odzyskanie choć części wielkiego autorytetu nauczyciela. Do tego zmierzają wszystkie nasze propozycje, które są poddane dyskusji. Jesteśmy w dialogu niełatwym ze związkami zawodowymi, które przedstawiły nam swoje stanowiska. Chcemy by efektem dyskusji była poprawa sytuacji pracowniczej nauczyciela – dodał.
 
W trakcie uroczystości nauczyciele otrzymali z rąk ministra medale za długoletnią służbę, a także medale KEN za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania – Cieszę się, że mogę wyróżnić dzisiaj odznaczeniami państwowymi nauczycieli tej szkoły. Życzę wszystkiego najlepszego – powiedział szef MEiN.
 
Z rąk Ministra nagrodę – dyplom uznania, oraz pamiątkowy „Laur niepodległości” otrzymał również dyrektor placówki Mirosław Studniewski.