Minister Przemysław Czarnek wręczył powołania członkom VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki. Nominacje otrzymały 32 osoby – po dwie z każdego województwa. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach związanych z oświatą i wychowaniem.

– Cieszę się, że będziemy wspólnie prowadzić dyskusję na temat dzieci i młodzieży w systemie szkolnictwa oraz życiu naszego społeczeństwa. Życzę sobie i Państwu, żeby spotkania były jak najczęstsze. Liczę na otwartość i szczerość – mówił Minister Przemysław Czarnek, wręczając nominacje nowym członkom Rady Dzieci i Młodzieży.

– Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do pracy w Radzie. Jesteśmy w ważnym momencie w dziejach naszego państwa. Wasz głos, Wasze stanowisko i postulaty są niezwykle ważne – podkreślał szef MEiN w trakcie uroczystości.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Dzieci i Młodzieży wyłoniono kandydatów na przewodniczącego.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii dzieci i młodzieży w sprawach związanych z oświatą i wychowaniem. Dotyczy to szczególnie planowanych zmian i propozycji rozwiązań w tym zakresie.

W skład Rady wchodzą 32 osoby – po dwie z każdego województwa. Kadencja Rady upłynie 30 września 2023 r.