Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Bartosz Molik przedstawili założenia II edycji programu „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie zespołu realizującego projekt w całej Polsce. Podsumowali oni poprzednią edycję przedsięwzięcia.

Minister Przemysław Czarnek podziękował wszystkim uczelniom zaangażowanym w realizację poprzedniej edycji projektu. Zaznaczył, że przedsięwzięcie było niezwykle potrzebne w okresie powrotu do nauki stacjonarnej: – Na ręce Pana Rektora AWF Warszawa chciałbym złożyć podziękowania wszystkim rektorom Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce i wszystkim profesorom, którzy zaangażowali się w realizację tego bardzo potrzebnego i udanego programu, jakim jest WF z AWF.

Szef MEiN podkreślił, że program będzie kontynuowany w roku 2022 i zaapelował do nauczycieli o zakładanie Sport-Klubów. – WF z AWF będziemy realizować przez cały rok 2022. Apeluję do nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, którzy mają certyfikaty i zostali przeszkoleni, aby zakładali w swoich szkołach Sport Kluby, by pomóc dzieciom w powrocie do sprawności fizycznej – mówił Minister.

Jak dotąd zostało utworzonych 9 tys. Sport Klubów w całej Polsce dla 120 tys. dzieci. W ramach działalności Sport-Klubów zostało przeprowadzonych 180 tys. godzin lekcyjnych. Zakładamy, że do końca 2022 r. zostanie przeprowadzonych 400 tys. godzin zajęć dla dzieci i młodzieży.

Minister Edukacji i Nauki zaapelował również do rodziców, aby umożliwili swoim dzieciom udział w zajęciach sportowych: – Drodzy rodzice, zadbajcie o to, żeby wasze dzieci, w waszych szkołach uczęszczały na zajęcia w ramach Sport Klubów, na które chcemy przeznaczyć 36 mln zł w tym roku. Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli będzie większe zainteresowanie i Sport Klubów będzie więcej niż 20 tys., to pieniędzy na ten cel na pewno również będzie więcej. Chodzi to, żeby dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, brały w nich udział – mówił szef MEiN. 

W II edycji programu WF z AWF będzie możliwość utworzenia Sport Klubów dla mniejszych grup. Chodzi przede wszystkim o mniejsze ośrodki, gdzie trudniej było zebrać grupę 15-osobową. Teraz będzie możliwość utworzenia Sport Klubów również dla 12 osób. Jak zapowiedział Minister Przemysław Czarnek, zakładane jest również zwiększenie stawki wynagrodzenia dla nauczycieli. Będzie prowadzony także dalszy monitoring kondycji fizycznej dzieci i młodzieży i dodatkowe szkolenia uzupełniające dla chętnych nauczycieli.