Minister Przemysław Czarnek uczestniczył w spotkaniu podsumowującym rok działalności Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie. Podczas wydarzenia przedstawiono także plany oraz nowe wyzwania badawcze, które będą realizowane przez UCBWR.

– Jeśli nie pozwala się człowiekowi działać zgodnie ze swoim sumieniem, jeśli szykanuje się człowieka tylko dlatego, że chce wyznawać konkretną religię i żyć swoim zżyciem duchowym w pełnej wolności, to zaczyna się poważny problem, który później doprowadza do konfliktów zbrojnych i cierpienia niewinnych ludzi – mówił Przemysław Czarnek podczas spotkania.

W swoim wystąpieniu szef MEiN podkreślał, że wolność religijna jest podstawą wszystkich innych wolności. Obejmuje ona wolność sumienia, wyznania, myśli, praktyk religijnych oraz wychowania potomstwa zgodnie z własnym światopoglądem.

W spotkaniu uczestniczył także ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, a także ks. dr hab., prof. UKSW Waldemar Cisło, dyrektor UCBWR.

Podsumowanie działań UCBWR

Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW to jedyny tego rodzaju ośrodek naukowy w Polsce i Europie. Działalność UCBWR została zainaugurowana rok temu. W tym czasie ośrodek zrealizował wiele inicjatyw. Są wśród nich m.in:  

  • wydanie dziewięciu publikacji naukowych,
  • zorganizowanie siedmiu konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich o charakterze naukowym oraz praktyczno-wdrożeniowym,
  • złożenie wniosków o rejestrację dwóch czasopism (roczników) poświęconych wolności religijnej, które będą służyły upowszechnieniu wyników badań naukowych,
  • prowadzenie badań związanych z przygotowaniem konkretnych propozycji obrony prawa wolności religijnej, przeciwdziałaniem przejawom nietolerancji oraz pomocą osobom dyskryminowanym z powodów religijnych,
  • praca nad projektem, którego głównym celem będzie interdyscyplinarne badanie wolności religijnej z polskiej i europejskiej perspektywy.

Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW

Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie zostało powołane z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2021 r. Ośrodek prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe i monitoruje przestrzeganie wolności religijnej w państwach, w których ten problem jest najbardziej widoczny. Badania naukowe dotyczące podstaw wolności religijnej są realizowane w obszarze filozofii, teologii i prawa, socjologii, politologii, nauk pedagogicznych i psychologii.