Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. W trakcie wizyty spotkał się z polskimi i ukraińskimi uczniami.

Do lubelskiej szkoły zostało przyjętych już 68 uczniów z Ukrainy, którzy zostali włączeni do poszczególnych klas. Jest to jeden z możliwych modeli przyjmowania dzieci ukraińskich do polskiego systemu oświaty, drugim są oddziały przygotowawcze. Szef MEiN w trakcie rozmowy zaznaczył, że stopniowo i bardzo elastycznie wchodzimy w nową rzeczywistość, w której każdego dnia przybywa do polskiego systemu oświaty po kilkanaście tysięcy uczniów. – Dziś w systemie zostało zarejestrowane 54 tys. dzieci – dodał.

Podczas wizyty Minister podziękował samorządowcom, przedstawicielom oświaty, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom. Podkreślił ich zaangażowanie, otoczenie uczniów wzajemną empatyczną troską oraz zaopatrzenie ukraińskich uczniów plecaki, obuwie zmienne, stroje sportowe czy niezbędne przybory szkolne.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Ewa Dumkiewicz-Sprawka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 6 Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk.