Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w ogólnopolskim zakończeniu roku szkolnego 2021/2022, które odbyło się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Podczas uroczystości szef MEiN podsumował najważniejsze zmiany w systemie edukacji wprowadzone w ostatnich miesiącach.

Uroczyste podsumowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
– To był dobry rok pełen wyzwań, ale dużo lepszy niż poprzedni – mówił Minister Przemysław Czarnek, podsumowując rok szkolny 2021/2022. Szef MEiN zwrócił uwagę na powrót do nauczania stacjonarnego w szkołach i placówkach oraz podkreślił, jak ważną rolę odgrywa ono w rozwoju młodych ludzi.

Podczas uroczystości Minister Przemysław Czarnek mówił o programach i przedsięwzięciach realizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Są one ukierunkowane na unowocześnienie polskiej szkoły, a także wsparcie uczniów po okresie pandemii: – W ponad 90 proc. szkół za blisko 200 mln zł przeprowadzono zajęcia wspomagające. Niewątpliwie pozwoliły one na nadrobienie choćby części zaległości wynikających z nauki zdalnej – wskazywał Minister Edukacji i Nauki.

Szef resortu odniósł się także do kwestii kształcenia ukraińskich uchodźców w polskim systemie edukacji: – 160 tys. uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ok. 40 tys. w przedszkolach. To dzieci i młodzież przyjęte z otwartym sercem przez nauczycieli, dyrektorów, a nade wszystko przez uczniów. I za to wszystko bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Zdaliście znakomicie egzamin z empatii i z otwartości. Otworzyliście się na potrzeby tych, którzy uciekają przed grozą i dramatem wojny – mówił.

Ważne miejsce w wystąpieniu Ministra Przemysława Czarnka zajęła kwestia inwestycji w rozwój infrastruktury edukacyjnej. Rekordowe środki, które rząd przeznaczył na ten cel, umożliwiają rozwój potencjału dydaktycznego i unowocześnianie polskich szkół. Szef MEiN poinformował również o programie wsparcia inwestycyjnego szkół niesamorządowych. Przedsięwzięcie ruszy 15 lipca br.

– To są nowe podstawy prawne, które pozwalają wspierać dzieci i młodzież we wszystkich szkołach w Polsce, bez względu na to, czy są one prowadzone przez samorządy, czy podmioty niesamorządowe – mówił Minister Edukacji i Nauki.

Szef MEiN życzył udanych i spokojnych wakacji oraz bezpiecznego powrotu do obowiązków szkolnych 1 września.