Podczas wizyty na Opolszczyźnie szef MEiN przekazał władzom PWSZ w Nysie symboliczny czek na kwotę ponad 5,5 mln zł. To środki, które zostaną przeznaczone na rozwój i utrzymanie potencjału dydaktycznego. Minister Przemysław Czarnek spotkał się także z mieszkańcami Brzegu, z którymi rozmawiał o najważniejszych wyzwaniach dla polskiej edukacji w kontekście wydarzeń w Europie i w świecie.

Dodatkowe wsparcie dla wyższych szkół zawodowych
Podczas wizyty na Opolszczyźnie szef MEiN przekazał władzom Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Nysie symboliczny czek na kwotę ponad 5,5 mln zł. To środki pochodzące ze zwiększenia subwencji dla wyższych szkół zawodowych i technicznych na rok 2022.

– W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 136 mln zł dla szkół zawodowych. Pieniądze te pozwolą na rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego w różnych regionach Polski – mówił szef MEiN. Dodał jednocześnie, że uczelnie te spełniają ważną rolę w rozwoju naszego kraju.

Od 1 października 2022 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie przekształci się w Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie. To uczelnia, która dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, centrami symulacji dla nauk medycznych i technicznych. Oferuje kształcenie na 12 kierunkach studiów. Uczelnia jest przystosowana do prowadzenia zajęć, kursów i warsztatów w sposób zdalny z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii.

Wyzwania dla edukacji – spotkanie z mieszkańcami Brzegu
– Rzeczywistość jest trudna od 2,5 roku. O tym chcemy rozmawiać, o przyczynach i konsekwencjach takiego stanu rzeczy. Jestem tu po to, aby wysłuchać Państwa cennych pomysłów, obaw, pytań i postulatów – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, otwierając spotkanie. Szef MEiN rozmawiał z mieszkańcami Brzegu o wyzwaniach dla edukacji w kontekście wydarzeń w Europie i na świecie, tj. konfliktu zbrojnego w Ukrainie, pandemii koronawirusa i kwestii zapewnienia bezpieczeństwa.

Szef MEiN podkreślił, że kryzys uchodźczy pokazał otwartość i wielką solidarność wszystkich Polaków. Zaznaczył, że w kontekście włączania ukraińskich dzieci do polskiego systemu oświaty kluczowa jest współpraca z samorządami: – Ściśle współpracujemy z samorządami, aby nadal wypracowywać coraz efektywniejsze strategie działania. Dzięki tym rozmowom jesteśmy gotowi na przyjęcie kolejnych uczniów do polskiego systemu oświaty – podkreślał.

Ważnym tematem rozmowy z mieszkańcami Brzegu były także inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Minister Edukacji Nauki mówił o rekordowych środkach na rozbudowę oraz remonty szkół i placówek. Przypomniał, że na ten cel ze środków Polskiego Ładu rząd przeznaczył od jesieni 2021 r. 5 mld zł. Minister Przemysław Czarnek podkreślił jednocześnie, że większość szkół jest podłączona do szybkiego internetu i może korzystać z nowoczesnego sprzętu multimedialnego („Laboratoria Przyszłości”, „Aktywna tablica”).