Szef MEiN zainaugurował działalność pierwszego w Polsce kompleksowego Laboratorium druku 3D, które będzie funkcjonowało w ramach Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW. Władzom uczelni przekazał także czek na kwotę prawie 6 mln zł na materiały metaliczne na potrzeby technologii wytwarzania przyrostowego (druku 3D).

– Bardzo się cieszę z tego, co tu dzisiaj się dzieje. Te rzeczy są niezwykle ważne z punktu widzenia nauki. Rozwój uniwersytetu na przestrzeni ostatnich lat jest imponujący. Koncepcja Laboratorium druku 3D i możliwości, jakie są z tym związane, nie pozostawiają wątpliwości, że takie inicjatywy trzeba wspierać – podkreślił Minister Przemysław Czarnek.

Laboratorium druku 3D
To pierwsze w Polsce kompleksowe Laboratorium druku 3D, które jest odpowiedzią na potrzeby transformacji przemysłowej, w tym zielonej technologii. Pracownie tworzą trzy sekcje: kwantowo-mechanicznego modelowania nowych materiałów, wytwarzania i badania opracowanych rozwiązań oraz opracowywania parametrów druku 3D.

W Laboratorium druku 3D będą podejmowane prace związane z wprowadzaniem na rynek nowych materiałów metalicznych bazujących na polskich surowcach (ren, miedź, srebro) oraz optymalizacją parametrów wybranych technologii druku 3D, które umożliwiają wykorzystanie opracowanych materiałów w praktyce przemysłowej.

Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 5 999 320,00 zł i będzie rozłożony na 4 lata: w roku 2022 – 1 132 980,00 zł, w roku 2023 – 2 209 380,00 zł, w roku 2024 – 1 781 120,00 zł oraz w roku 2025 – 875 840,00 zł. Zostanie ono sfinansowanie w ramach wsparcia MEiN „Nowe polskie materiały metaliczne na potrzeby technologii wytwarzania przyrostowego”.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze (MCB)
Multidyscyplinarne Centrum Badawcze jest trzecim, powstającym kampusem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który skupia data science, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i cyberbezpieczeństwo. Celem działalności MCB jest zdolność do szybkiego reagowania na zapytania ze strony biznesu i świata nauki oraz prowadzenie nowatorskich badań, prac naukowych i rozwojowych na konkurencyjnym międzynarodowym poziomie.

Projekt jest realizowany w konsorcjum złożonym z trzech podmiotów naukowych:

– UKSW w Warszawie,
– Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy,
– Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.
Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW zostało wyróżnione Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Uczelnia przyszłości”. Partnerami biznesowymi są m.in. KGHM Polska Miedź SA oraz PGE Polska Grupa Energetyczna SA. MCB zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie ponad 55 mln zł.