Minister Przemysław Czarnek wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej różnorodności kultury prawnej państw europejskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele świata nauki i polityki z Polski oraz Włoch.

O powrocie do prawa, które powinno bazować na wartościach, mówił Minister Przemysław Czarnek. Szef MEiN odniósł się w swoim wystąpieniu do zastępowania prawa naturalnego prawem międzynarodowym: – Otóż każde prawo stanowione, czy ono będzie prawem stanowionym na małym obszarze, czy też na całej kuli ziemskiej, jeśli nie będzie bazowało na wartościach, to się rozsypie – wskazywał Minister Edukacji i Nauki.

– Na naszych oczach rozsypał się system prawa międzynarodowego publicznego. Trwanie Rosji, jako stałego członka rady bezpieczeństwa ONZ, to jest kompromitacja sama w sobie. To już nie funkcjonuje, to już dawniej nie funkcjonowało, tylko myśmy tego nie widzieli, bo nie w naszej części Europy dokonywały się zbrodnie – podkreślał Minister Przemysław Czarnek.

– Prawo międzynarodowe musi bazować na wartościach. Ponownie musimy bazować na fundamencie tych wartości, które legły u podstaw Europy, jaką dzisiaj znamy – podsumował Minister.

Międzynarodowe konferencja naukowa „Wspólne wartości a różnorodność kultury prawnej państw europejskich”
Celem konferencji była dyskusja na temat różnorodności kulturowej i prawnej państw europejskich oraz ich roli w kształtowaniu systemu wartości europejskiej kultury prawnej. Tematykę wydarzenia uczestnicy debaty odnosili do kryzysu tożsamościowego Europy oraz współczesnych wyzwań geopolitycznych (m.in. wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, procesy migracyjne).

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez szefa GPM Radosława Brzózkę udział wzięli:

– dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki,
– Senator Manuel Vescovi, Członek Senatu Republiki Włoskiej, Wiceprzewodniczący – Włoskiej Delegacji przy Stałym Zgromadzeniu Europy,
– prof. Fabrizio Giulimondi, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”,
– dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
– ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
– o. dr Zdzisław Klafka, Rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
– dr hab. Marcin Szewczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Ambasador Włoch w Polsce Aldo Amati, Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki.