Minister Przemysław Czarnek uczestniczył w ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Nowy rok szkolny szef MEiN powitał także ze społecznością Szkół Katolickich w Chojnicach.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
– Rozpoczynamy rok szkolny z wielką nadzieją, że żadna nauka zdalna nie będzie nam przeszkadzała w kształceniu naszych dzieci, naszej młodzieży w szkołach – powiedział Minister Edukacji i Nauki podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2022/2023 w Kościerzynie. – Jest to też pierwszy rok szkolny, który rozpoczyna się w czasie wojny na Ukrainie. Chcę podziękować wszystkim nauczycielom, wszystkim uczniom w całej Polsce za znakomite przyjęcie dzieci uchodźców ukraińskich do naszych szkół – dodał.

Podczas uroczystości w Kościerzynie szef MEiN mówił o programach i przedsięwzięciach, których celem jest unowocześnianie polskiej szkoły i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego: „Laboratoria Przyszłości” to są pracownie techniczne, informatyczne, drukarki 3D, roboty, gogle VR – wszystko, co jest najnowocześniejsze, jeśli chodzi o nauczanie. To jest rzecz rzeczywiście w Polsce zauważalna również przez tych, którzy przyjeżdżają z zagranicy. Polska szkoła pod tym względem jest niezwykłe nowoczesna – wskazywał szef MEiN, mówiąc o największej jak dotąd inwestycji w cyfryzację edukacji.

W swoim wystąpieniu Minister Przemysław Czarnek wspomniał też o programie „Poznaj Polskę”, którego kolejna edycja rusza za kilka dni. Dotychczas z przedsięwzięcia skorzystało blisko pół miliona uczniów. – 100 mln zł przeznaczyliśmy na program w tym roku kalendarzowym, za chwilę rusza kolejna edycja „Poznaj Polskę”. Zachęcam do składania wniosków. Polska jest pięknym krajem, warto te wszystkie miejsca, które mają w sobie wielki również potencjał edukacyjny, odwiedzić – wskazywał szef MEiN.

Przybliżając najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym, Minister Edukacji i Nauki mówił o wzroście nakładów na oświatę oraz wynagrodzeniach nauczycieli: – Subwencja oświatowa uchwalona w budżecie rocznym wynosiła niecałe 53 mld zł. Subwencja oświatowa zaplanowana na następny rok budżetowy od 1 stycznia będzie wynosić ponad 64 mld zł. To jest 11 mld zł więcej – zauważył. – Podwyżka wynagrodzeń w szkole jest konieczna i ona będzie wynosiła od kilkunastu do trzydziestu pięciu procent, licząc rok do roku. Wiemy, że trzeba jeszcze więcej i będziemy pracować żeby jeszcze więcej było – dodał szef resortu.


W ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego w Kościerzynie uczestniczyli także: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw transformacji cyfrowej Justyna Orłowska, parlamentarzyści, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata Bielang oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Wśród uczestników uroczystości byli także uczniowie świętokrzyskich szkół oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. Wczoraj ukończyli oni liczący blisko 550 km rajd rowerowy upamiętniający żołnierzy walczących w obronie Westerplatte. Minister Przemysław Czarnek dołączył do trasy rajdu w Elblągu, pokonując wspólnie z uczestnikami blisko 70 km.

Nowe programy dla edukacji
Podczas inauguracji roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Chojnicach szef MEiN mówił o programach skierowanych do placówek niesamorządowych: – Stworzyliśmy program rozwoju inwestycji w szkołach niesamorządowych na kwotę 100 mln zł. Jeszcze nigdy nie było takich środków na inwestycję w infrastrukturę edukacyjną w tych placówkach. To pierwszy taki program, który będzie kontynuowany – zapowiedział Minister Przemysław Czarnek.

Minister Edukacji i Nauki przedstawił także założenia programu wsparcia dla organizacji pozarządowych, które specjalizują się w działalności edukacyjnej: – Na ten cel przekazaliśmy w sumie 60 mln zł, 40 mln zł na inwestycje i 20 mln zł na działalność. Dzięki tym funduszom fundacje i stowarzyszenia mają szansę na rozwój – dodał.

Minister Przemysław Czarnek przypomniał ponadto, że program „Laboratoria Przyszłości” jest kierowany także do placówek niesamorządowych.